รับทำภาพ 3D Perspective / ปั้นโมเดล 3D / Exterior, Interior โดยสถาปนิก

5
ขายได้ 1 ครั้ง

จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (อินเตอร์) ตอนนี้เป็นสถาปนิก งานส่วนใหญ่คือทำโมเดล 3D, Perspective Rendering, Presentation Making, Diagram, Visualization ต่างๆค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ 3D Perspective / ปั้นโมเดล 3D / Exterior, Interior โดยสถาปนิก

  • 1. แจ้งรายละเอียด ข้อมูลโครงการ / Scope ของงาน, ปริมาณงาน / ระบุ Deadline
  • 2. แจ้งเนื้อหา, Mood & Tone ของงานที่ต้องการ, มุมมองภาพ, บรรยากาศ, ช่วงเวลา (กลางวัน/กลางคืน)
แพ็กเกจ
Render 1 ภาพ฿ 2,600
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ผู้จ้างส่งไฟล์โมเดล skp/3dm/max/dae ให้กับเราเพื่อใช้สำหรับการเรนเดอร์ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ผู้จ้างจะได้รับไฟล์ภาพดิบ ประกอบไปด้วยรูปดิบและChannel เพื่อนำไปใช้สำหรับแต่งภาพในภายหลัง ในรูปแบบ .jpg, .png ตามขนาดที่ตกลง (ไม่เกิน 4K)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
Render 3 ภาพ฿ 7,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ผู้จ้างส่งไฟล์โมเดล skp/3dm/max/dae (ภาพเรนเดอร์ทั้ง3 จะต้องอยู่ในโมเดลเดียวกัน) ให้กับเราเพื่อใช้สำหรับการเรนเดอร์ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ผู้จ้างจะได้รับไฟล์ภาพดิบ ประกอบไปด้วยรูปดิบและChannel เพื่อนำไปใช้สำหรับแต่งภาพในภายหลัง ในรูปแบบ .jpg, .png ตามขนาดที่ตกลง (ไม่เกิน 4K)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
Render 5 ภาพ฿ 11,000
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ผู้จ้างส่งไฟล์โมเดล skp/3dm/max/dae (ภาพเรนเดอร์ทั้ง5 จะต้องอยู่ในโมเดลเดียวกัน) ให้กับเราเพื่อใช้สำหรับการเรนเดอร์ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ผู้จ้างจะได้รับไฟล์ภาพดิบ ประกอบไปด้วยรูปดิบและChannel เพื่อนำไปใช้สำหรับแต่งภาพในภายหลัง ในรูปแบบ .jpg, .png ตามขนาดที่ตกลง (ไม่เกิน 4K)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!