รับทำภาพ 3D Perspective / ปั้นโมเดล 3D / Exterior, Interior โดยสถาปนิก

จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (อินเตอร์) ตอนนี้เป็นสถาปนิก งานส่วนใหญ่คือทำโมเดล 3D, Perspective Rendering, Presentation Making, Diagram, Visualization ต่างๆค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ 3D Perspective / ปั้นโมเดล 3D / Exterior, Interior โดยสถาปนิก

  • 1. แจ้งรายละเอียด ข้อมูลโครงการ / Scope ของงาน, ปริมาณงาน / ระบุ Deadline
  • 2. แจ้งเนื้อหา, Mood & Tone ของงานที่ต้องการ, มุมมองภาพ, บรรยากาศ, ช่วงเวลา (กลางวัน/กลางคืน)
แพ็กเกจ
Render 1 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ผู้จ้างส่งไฟล์โมเดล skp/3dm/max/dae ให้กับเราเพื่อใช้สำหรับการเรนเดอร์ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ผู้จ้างจะได้รับไฟล์ภาพดิบ ประกอบไปด้วยรูปดิบและChannel เพื่อนำไปใช้สำหรับแต่งภาพในภายหลัง ในรูปแบบ .jpg, .png ตามขนาดที่ตกลง (ไม่เกิน 4K)

Render 3 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ผู้จ้างส่งไฟล์โมเดล skp/3dm/max/dae (ภาพเรนเดอร์ทั้ง3 จะต้องอยู่ในโมเดลเดียวกัน) ให้กับเราเพื่อใช้สำหรับการเรนเดอร์ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ผู้จ้างจะได้รับไฟล์ภาพดิบ ประกอบไปด้วยรูปดิบและChannel เพื่อนำไปใช้สำหรับแต่งภาพในภายหลัง ในรูปแบบ .jpg, .png ตามขนาดที่ตกลง (ไม่เกิน 4K)

Render 5 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ผู้จ้างส่งไฟล์โมเดล skp/3dm/max/dae (ภาพเรนเดอร์ทั้ง5 จะต้องอยู่ในโมเดลเดียวกัน) ให้กับเราเพื่อใช้สำหรับการเรนเดอร์ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ผู้จ้างจะได้รับไฟล์ภาพดิบ ประกอบไปด้วยรูปดิบและChannel เพื่อนำไปใช้สำหรับแต่งภาพในภายหลัง ในรูปแบบ .jpg, .png ตามขนาดที่ตกลง (ไม่เกิน 4K)

ฟรีแลนซ์
พัชริดา

สถาปนิก; รับงานปั้นโมเดล 3D จากโปรแกรม Rhinoceros, Perspective Rendering, Retouching, Presentation Making, Lumion Rendering

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน