รับออกแบบ / ขึ้น model / ทำภาพ 3D Perspective

รับทำภาพ 3D Perspective ออกแบบตกแต่ง ร้านค้า , Booth , Kiosk , Display ฯลฯ สอบถามคุยรายละเอียดเนื้อหาความต้องการของงานก่อนเริ่มงาน เพื่อให้งานออกมาตรงความต้องการ ราคาของงานที่จะออกมาขึ้นอยู่กับความยากง่าย ตามตกลง สามารถปรับแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง รายละเอียดงาน - แจ้งรายละเอียดความต้อง การประเภท และ ขอบเขตของงานที่ชัดเจน - ลูกค้าต้องมีแบบหรือแนวทางที่ต้องการ เช่น ภาพ Reference , Mood & Tone - ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน ความยาก/ง่าย ( งานสเกลเล็กๆ ราคาอาจจะปรับลดลงจากที่ตั้งไว้ ) - สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ตามความเหมาะสมของงาน - ระยะเวลาทำงานอยู่ที่ว่ามีการปรับแก้มากหรือปรับแก้น้อย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ / ขึ้น model / ทำภาพ 3D Perspective

  • 1. ลูกค้าส่งภาพตัวอย่างหรือแบบที่ต้องการในการทำภาพ 3D PERSPECTIVE ( ในกรณีมีการออกแบบอาจมีการบวกราคาเพิ่ม )
  • 2. รับบรีฟจากลูกค้า
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
3D Perspective 2 Pic
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

3D Perspective 2 Pic - ไฟล์ภาพ ขนาดภาพ 1920x1080 Pixel 2 Pic - Model 3D ไฟล์ Sketch Up

3D Perspective 4 Pic
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

3D Perspective 4 Pic - ไฟล์ภาพ ขนาดภาพ 1920x1080 Pixel 4 Pic - Model 3D ไฟล์ Sketch Up

ฟรีแลนซ์
Passira

ชอบงานออกแบบ สามารถขึ้นโมเดล 3D และทำภาพ 3D Perspective อาคารทุกประเภท สามารถใช้โปรแกรม Skecth Up / Photoshop ได้

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน