บ้านพักอาศัย / Booth / 3D Model และ Perspective , Auto cad , Sketch Up , Revit

บ้านพักอาศัย / Booth / 3D Model และ Perspective , Auto cad , Sketch Up , Revit ส่วนของงานออกแบบ - รายละเอียดความต้องการของลูกค้าที่คิดไว้มี Concept หรือ Image ประกอบ - ควรมีขนาด ระยะ ขอบเขตชัดเจน - ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับขนาดหรือความยากง่ายของงาน (หากต้องใช้เวลามากขึ้นจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บ้านพักอาศัย / Booth / 3D Model และ Perspective , Auto cad , Sketch Up , Revit

  • 1. 1. คุยรายละเอียดและความต้องการของลูกค้า ขอบเขตของงานออกแบบ
  • 2. 2. ประเมิน scale ของงาน ปริมาณงาน ราคา และกำหนดระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รับเขียนแบบ2D 3D ดราฟแบบอาคาร ลูกค้าสามารถปรับแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ File PDF. หรือ Jpg.

ฟรีแลนซ์
Napat

ประวัติการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ความถนัดโปรแกรม : AutoCad , SketchUp , Revit , Photoshop

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน