รับเขียนแบบ ดราฟแบบ AUTOCAD งานตกแต่งภายใน

1. รับดราฟแบบตามผู้ออกแบบ 2. ราคาเริ่มต้น แผ่นละ 500 บาท แล้วแต่ความยากง่ายและสไตล์งาน 3. เขียนแบบ แปลน รูปต้าน รูปตัด ประตู typ.detail, built-in furniture

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบ ดราฟแบบ AUTOCAD งานตกแต่งภายใน

  • 1. รับข้อมูลและรายละอียดจากลูกค้า เช่น แบบ PRESENT วัสดุที่ใช้ในการตกแต่ง
  • 2. ดราฟแบบตามที่ลูกค้าต้องเช่น แปลน รูปด้าน รูปตัด
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แบบขนาด A3 เป็นไฟล์ PDF และ AUTOCAD

ฟรีแลนซ์
ปัญญดา

- รับเขียนแบบ AUTOCAD งานตกแต่งภายในทุกประเภท - ประสบการณ์การทำงาน มากกว่า 10 ปี - ราคาเริ่มต้น แผ่นละ 500 บาท แล้วแต่ความยากง่ายของงาน

08/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน