milestone

รับออกแบบโครงสร้างบ้าน อาคารทุกชนิดพร้อมรับรองโครงสร้าง เขียนแบบ ประมาณราคา บริการตรวจบ้านครบวงจร

-วิศวกรโยธา บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) ตำแหน่ง office engineer และ structural design engineer -ปัจจุบัน วิศวกรโยธา ที่ กรมทรัพยากรน้ำ -มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม -ออกแบบและคำนวณงานอาคารทุกชนิด 1.บริการออกแบบ โครงสร้างอาคาร พร้อมเขียนแบบ ลูกค้าจะได้รับ 1.1.แบบโครงสร้าง โดยจัดส่งให้เป็นไฟล์ DWG. 1.2.รูปเล่ม รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงนามรับรองรายการคำนวณทางวิศวกรรม ในแบบก่อสร้างครบชุด 1.3.ทำรายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมรับรองรายการคำนวณ กรณีลูกค้าไม่ต้องการแบบ โดยลูกค้าจะได้รับรายการคำนวณพร้อมรับรองรายการคำนวณ 2.บริการรับถอดแบบ ประมาณราคา จัดทำ BOQ งานก่อสร้างอาคาร ลูกค้าจะได้รับ 2.1 BOQ สำหรับงานก่อสร้าง ครบชุด เป็นไฟล์ Excel พร้อมเอกสารแบบฟอร์มเป็นมาตรฐาน และเรียบง่าย พร้อม Back up ข้อมูลการคิดปริมาณงาน สำหรับผู้ว่าจ้าง เพื่อตรวจสอบปริมาณงานได้ง่ายและรวดเร็ว 3.เขียนแบบงานตามความต้องการด้วยโปรแกรม Auto Cad โดยจะส่งมอบเป็นไฟล์ DWG.และPDF 4.บริการตรวจอาคารที่พักอาศัยทุกชนิดก่อนรับโอนราคากันเอง ***เราใส่ใจและพร้อมให้บริการลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด ขอให้เราได้รับใช้คุณ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบโครงสร้างบ้าน อาคารทุกชนิดพร้อมรับรองโครงสร้าง เขียนแบบ ประมาณราคา บริการตรวจบ้านครบวงจร

  • 1. รับงานจากลูกค้า และตรวจสอบว่าตรงกับเนื้อหางานของผู้รับจ้างหรือไม่
  • 2. พิจารณาขอบเขตการทำงาน และประมาณราคางาน
แพ็กเกจ
งานออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบโครงสร้าง ทำรายการคำนวณพร้อมรับรองแบบก่อสร้างแบบ low cost ถู๊กถูก
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.งานออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบโครงสร้าง ทำรายการคำนวณพร้อมรับรองแบบก่อสร้าง -พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 120 ตร.ม. และไม่เกิน 1 ชั้น ราคา 2,500 บาท -พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 120-250 ตร.ม. ราคา 3,300 บาท -พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 251-350 ตร.ม. ราคา 6,500 บาท -พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 351-600 ตร.ม. ราคา 8,500 บาท -พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 601 ตร.ม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.ไปคิดราคาเหมารวม 11,500 บาท ลูกค้าจะได้รับ 1.รายการคำนวณโครงสร้างพร้อมรับรองโดยวิศวกร 2.แบบโครงสร้างเป็นไฟล์ DWG.

งานประมาณราคาBOQ และเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cad มีทั้งราคาต่อแผ่น และแบบบุ๊ฟเฟต่จุใจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.งานถอดแบบ ประมาณราคา และจัดทำBOQ -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 120-300 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 2,500 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 301-400 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 3,500 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 401-500 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่าย 5,000 บาท -ในพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 501 ตร.ม. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.คิดค่าใช้จ่ายเหมารวม 7,500 บาท ลูกค้าจะได้รับ 1.ไฟล์ Excel เพื่อตรวจเช็คและแก้ไขในภายหลังได้ 2.งานเขียนแบบวิศวกรรมหรือสถาปัตย์ ลูกค้าจะได้รับ 1.ไฟล์ PDF ของแบบ 2.ไฟล์ Auto Cad ตามตกลงกันว่าลูกค้าต้องการไหม

ตรวจบ้านสำหรับลูกค้า ราคากันเอง เราไม่ใช่บริษัทแต่เป็นเพื่อนที่คอยให้คำแนะนำ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ขนาดไม่เกิน 30 ตร.ม. ราคา 2,000 บาท ขนาด 31-40 ตร.ม. ราคา 2,500 บาท ขนาด 41-80 ตร.ม. ราคา 3,000 บาท ขนาด 81-120 ตร.ม. ราคา 4,000 บาท ขนาดไม่เกิน 121-200 ตร.ม. ราคา 4,500 บาท ขนาด 201-250 ตร.ม. ราคา 5,000 บาท ขนาด 251-300 ตร.ม. ราคา 6,000 บาท ขนาด 301 ตร.ม. ขึ้นไป ราคา 7,500 บาท ลูกค้าจะได้รับ 1.การตรวจงาน 2 ครั้ง ก่อนและหลัง โดยมีรายงานเป็นไฟล์ PDF จำนวน2ฉบับก่อน-หลัง พร้อมวิศวกรการันตีผลการตรวจ

ฟรีแลนซ์
อดิเทพ

เป็นวิศวกรโยธา พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้ทุกท่านครับ ประวัติส่วนตัวโดยย่อ จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา และปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความถนัดด้านการออกแบบที่อยู่อาศัย

09/2019
เป็นสมาชิก
99 %
งานสำเร็จ
86 ครั้ง
ขายได้
30 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน