รับทำภาพ Perspective /ออกแบบงานสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก / รับขึ้นโมเดล 3D

1.รับออกแบบ บ้าน ที่อยู่อาศัย คาเฟ่ ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารขนาดเล็กตามความต้องการ ราคา 350 - 600 บาท /ตร.ม. 2.รับทำภาพ Perspective ภายใน/ภายนอก ตามความต้องการ -Exterior (ภายนอก) เริ่มต้นรูปละ 2,000 -Interior (ภายใน) เริ่มต้นรูปละ 2,000 สามารถปรับแก้ไขได้ 3 ครั้ง * ไม่รวม 3D model กรณีให้จัดทำ 3D model เริ่มต้น 1,000 ราคาขึ้นอยู่กับความละเอียดของงาน โดยโปรแกรม sketchup , rhino

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ Perspective /ออกแบบงานสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก / รับขึ้นโมเดล 3D

  • 1. สำหรับ รับออกแบบอาคารขนาดเล็ก ภายนอก - ภายใน บ้าน ร้านค้า อื่นๆ
  • 2. 1. พูดคุยและตกลง ถึงรูปแบบรายละเอียด ขอบเขต ของงานที่จะออกแบบ
แพ็กเกจ
ทำภาพ perspective / 3D
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานเรนเดอร์ Perspective จำนวน 6 ภาพ (ต้องมี Model 3 มิติ ที่ขึ้นงานไว้ให้เรียบร้อยแล้ว) ไฟล์ JPEG , PDF

ฟรีแลนซ์
pakapon

จบจากคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Rmutt) รับออกแบบงานสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก / 3D Model / Perspective / Design develop /Conceptual design

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน