วางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต ผ่านแผนการเงินรอบด้าน

0.0

📊การวางแผนการเงินคืออะไร ? การจัดทำแผนการบริหารจัดการเรื่องการเงินส่วนบุคคลให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตตามที่ต้องการได้ ยกตัวอย่างเช่น การซื้อบ้าน การสมรส การศึกษาบุตร การลงทุน การจัดการความเสี่ยงสำหรับตนเองและครอบครัว การวางแผนเกษียณอายุ การวางแผนมรดก การวางแผนภาษี เป็นต้น 👍ประโยชน์ของการวางแผนการเงิน 🟥ช่วยให้เราจัดการเงินอย่างเป็นแบบแผนและมีประสิทธิภาพ ใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับสถานะการเงินของเราเอง 🟦เตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ สถานการณ์ เราก็สามารถรับมือได้ด้วยการวางแผนการเงิน 🟥ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเราและครอบครัวทั้งในปัจจุบันและอนาคต 🟦หากเลือกลงทุนในเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมาย จะช่วยให้ใช้เงินต้นและเวลาในการบรรลุเป้าหมายน้อยลง 🟥เตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณในภาวะสังคมผู้สูงอายุ ที่ต้องพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข 🟦ช่วยส่งมอบทรัพย์สินที่เราได้เพียรสร้างตลอดชีวิต ให้กับผู้ที่เรารัก ด้วยวิธีส่งต่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 🟥สร้างความมั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตตามที่ต้องการได้ แก่นหลักสำคัญจะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน 1.Cash Flow Management การจัดการค่าใช้จ่าย 2.Risk Transfer การจัดการความเสี่ยง 3.Wealth Creation การสร้างความมั่งคั่ง 4.Wealth Distribution การจัดการมรดก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต ผ่านแผนการเงินรอบด้าน

  • 1. ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน เก็บข้อมูล พูดคุยถึงเป้าหมายในชีวิตและ Life Style ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที
  • 2. นำข้อมูลไปวิเคราะห์และออกแบบแผนการเงินมาให้ลูกค้าพิจารณาในครั้งแรก ใช้เวลา 2-7 วัน
แพ็กเกจ
แผนการเงินรอบด้าน Personal financial plan฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แผนการเงินรอบด้าน ออกแบบโดยมองภาพรวมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของลูกค้าเป็นหลัก 1. แผนค่าใช้จ่าย 2. แผนภาษี 3. แผนจัดการความเสี่ยง 4. แผนลงทุน 5. แผนเกษียณ 6. แผนมรดก


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
แผนจัดการภาษี Tax Planning฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ออกแบบโดยเน้นลดหย่อนภาษีเป็นหลัก เพื่อที่จะชำระภาษีเงินได้น้อยลงและเกิดประสทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายทางการเงิน เช่นลดหย่อนบิดามารดาที่ไม่มีเงินได้ ค่าลดหย่อนบุตร เงินบริจาค ดอกเบี้ยบ้าน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันบำนาญ กองทุนรวม RMF SSF เป็นต้น


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Supawich
Supawich

📊การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การทำแผนการบริหาร จัดการเงินส่วนบุคคลให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตตามที่เราออกแบบไว้ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุน การจัดการความเสี่ยงสำหรับตนเองและครอบครัว การซื้อบ้าน การศึกษาบุตร การวางแผนเกษียณอายุ การวางแผนมรดก รวมถึงการวางแผนภาษี เป็นต้น

📊การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การทำแผนการบริหาร จัดการเงินส่วนบุคคลให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตตามที่เราออกแบบไว้ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุน การจัดการความเสี่ยงสำหรับตนเองและครอบครัว การซื้อบ้าน การศึกษาบุตร การวางแผนเกษียณอายุ การวางแผนมรดก รวมถึงการวางแผนภาษี เป็นต้น

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
4 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!