เขียนงาน 3d ด้วย sketch up ออกแบบ

ขึ้นโมเดล3มิติด้วยโปรแกรม sketch up ตามแบบ , ออกแบบ สามารถขึ้นโมเดลเบื้องต้นตามภาพถ่ายได้ หากไม่มีมาตราส่วน (scale,dimension)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนงาน 3d ด้วย sketch up ออกแบบ

  • 1. ตรวจรับแบบ ข้อมูล แบบหรือภาพถ่ายที่ต้องการทำงานสามมิติ
  • 2. กำหนดระยะเวลาจัดส่งผลงาน
แพ็กเกจ
รูปแบบ ห้อง / อาคาร รายละเอียดน้อย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานที่จะได้รับ คือ ไฟล์ sketchup (skp) และภาพผลงานเบื้องต้น (jpg) ขนาดของไฟล์ ตามแต่เนื้องานของผู้จ้างงาน ประเภทของไฟล์ sketchup version7 หรือต่ำกว่า ภาพ jpg export 1-3 รูป ระยะเวลาการทำงาน ตามแต่เนื้องานของผู้จ้างงาน เช่น ห้อง(1-3วัน)

รูปแบบ ห้อง / อาคาร รายละเอียดมาก
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานที่จะได้รับ คือ ไฟล์ sketchup (skp) และภาพผลงานเบื้องต้น (jpg) ขนาดของไฟล์ ตามแต่เนื้องานของผู้จ้างงาน ประเภทของไฟล์ sketchup version7 หรือ version ต่ำกว่า พร้อม ภาพ jpg export,render 2-3 รูป ระยะเวลาการทำงาน ตามแต่เนื้องานของผู้จ้างงาน เช่น บ้าน/อาคาร(2-5วัน)

รูปแบบ อาคารผัง/ชุดอาคาร
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานที่จะได้รับ คือ ไฟล์ sketchup (skp) และภาพผลงานเบื้องต้น (jpg) ขนาดของไฟล์ ตามแต่เนื้องานของผู้จ้างงาน ประเภทของไฟล์ sketchup version7 หรือ version ต่ำกว่า พร้อม ภาพ jpg export,render 3-5 รูป ระยะเวลาการทำงาน ตามแต่เนื้องานของผู้จ้างงาน เช่น ชุดอาคาร (5-7วัน)

ฟรีแลนซ์
ภัทรดิตถ์

สถาปนิก เกียรตินิยม ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 8 ปี ถนัดขึ้นโมเดลสามมิติ sketch up เรนเดอร์ได้เบื้องต้นด้วย vray, Lumion

06/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
16 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน