เขียนงาน 3d ด้วย sketch up ออกแบบ

4.84
ขายได้ 5 ครั้ง

ขึ้นโมเดล3มิติด้วยโปรแกรม sketch up ตามแบบ , ออกแบบ สามารถขึ้นโมเดลเบื้องต้นตามภาพถ่ายได้ หากไม่มีมาตราส่วน (scale,dimension)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนงาน 3d ด้วย sketch up ออกแบบ

  • 1. ตรวจรับแบบ ข้อมูล แบบหรือภาพถ่ายที่ต้องการทำงานสามมิติ
  • 2. กำหนดระยะเวลาจัดส่งผลงาน
แพ็กเกจ
รูปแบบ ห้อง / อาคาร รายละเอียดน้อย฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานที่จะได้รับ คือ ไฟล์ sketchup (skp) และภาพผลงานเบื้องต้น (jpg) ขนาดของไฟล์ ตามแต่เนื้องานของผู้จ้างงาน ประเภทของไฟล์ sketchup version7 หรือต่ำกว่า ภาพ jpg export 1-3 รูป ระยะเวลาการทำงาน ตามแต่เนื้องานของผู้จ้างงาน เช่น ห้อง(1-3วัน)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
รูปแบบ ห้อง / อาคาร รายละเอียดมาก฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานที่จะได้รับ คือ ไฟล์ sketchup (skp) และภาพผลงานเบื้องต้น (jpg) ขนาดของไฟล์ ตามแต่เนื้องานของผู้จ้างงาน ประเภทของไฟล์ sketchup version7 หรือ version ต่ำกว่า พร้อม ภาพ jpg export,render 2-3 รูป ระยะเวลาการทำงาน ตามแต่เนื้องานของผู้จ้างงาน เช่น บ้าน/อาคาร(2-5วัน)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
รูปแบบ อาคารผัง/ชุดอาคาร฿ 8,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานที่จะได้รับ คือ ไฟล์ sketchup (skp) และภาพผลงานเบื้องต้น (jpg) ขนาดของไฟล์ ตามแต่เนื้องานของผู้จ้างงาน ประเภทของไฟล์ sketchup version7 หรือ version ต่ำกว่า พร้อม ภาพ jpg export,render 3-5 รูป ระยะเวลาการทำงาน ตามแต่เนื้องานของผู้จ้างงาน เช่น ชุดอาคาร (5-7วัน)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!