milestone

3D EXHIBITION DESIGN, BOOTH , EVENT

รับออกแบบงาน Event / Exhibition / Interior Design ทำภาพ 3D Perspective Presentation และเคลียแบบเพื่อก่อสร้างได้ ขั้นตอนการทำงาน 1.ลูกค้าบรีฟงาน รายละเอียดข้อมูลต่างๆ (ขอไฟล์Ai logo,aw ถ้ามี) 2.หาข้อมูล รายละเอียด Reference 3.เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว เริ่มทำแบบ 3d แล้วส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ อาจมีการแก้ไข ได้ 2-3 ครั้ง ตามความเหมาะสมค่ะ 4. ถอดแบบงาน เพื่อให้ลูกค้านำไปผลิตต่อไป รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ลูกค้าจะได้รับ ภาพงาน3D 3ภาพ JPG , PNG ถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเติมทางเราขอคิดราคาเพิ่มเติมค่ะ Render เริ่มต้นภาพละ 1,000.- ค่ะ *** ราคานี้ไม่รวมถอดแบบรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ค่ะ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แก้ไขงาน 2-3 ครั้ง ตามความเหมาะสมค่ะ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ภาพงาน3D 3ภาพ JPG , PNG ถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเติมทางเราขอคิดราคาเพิ่มเติมค่ะ Render เริ่มต้นภาพละ 1,000.- ค่ะ *** ราคานี้ไม่รวมถอดแบบรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ค่ะ

ฟรีแลนซ์
Thanacharos

รับออกแบบ 3D งาน Booth EXhibition , Event , Interior , Graphic และผลิต โครงสร้าง

11/2016
เป็นสมาชิก
97 %
งานสำเร็จ
31 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน