ปิดงบการเงินประจำเดือนและประจำปีพร้อมยื่นแบบภาษี

ทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและส่งผู้สอบบัญชีสิ้นปีก่อนส่งงบให้กรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ และสามารถเซ็นผู้ทำบัญชีได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปิดงบการเงินประจำเดือนและประจำปีพร้อมยื่นแบบภาษี

  • 1. คุยบรีฟงานเบื้องต้นว่าคุณลูกค้าต้องการให้ทำบัญชีหรือภาษีประเภทไหน นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา
  • 2. คุยตกลงแคมเปญ เลือกoption ไหน และ scope งานความรับผิดชอบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

การวิเคราะห์รายการค้า ลงบันทึกบัญชี รายเดือน เอกสาร บิลซื้อ และ บิลขาย ไม่เกิน 200 บิลต่อเดือน ยื่นนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1/3/53 จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และ กรอกแบบ ภพ.30 ปิดงบการเงินรายเดือน/รายปี และ วิเคราะห์งบการเงิน ยื่นแบบเงินสมทบประกันสังคม สปส.1-10

ฟรีแลนซ์
รฐา

เป็นนักบัญชี จบปริญญาตรี บัญชีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาตั้งแต่ปี 2548และทำงานบัญชีมาทั้งบริษัทคนไทยและต่างชาติรวมประสบการณ์ ทั้งสิ้น ประมาณไม่ต่ำกว่า15ปี ทั้งบัญชี ภาษี การเงิน ปัจจุบัน เป็นผจก.ฝ่ายบัญชีการเงิน รับผิดชอบปิดงบการเงิน และกรอกแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล หักณที่จ่าย ภพ.30 ประกันสังคม

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
18 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน