ออกแบบระบบไฟฟ้า ประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร

ออกแบบระบบไฟฟ้า ประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร บ้าน คอนโด สำนักงาน และอื่นๆ 1.ผู้ว่าจ้างส่งข้อมูล เช่น แบบสถาปัตยกรรม รายละเอียดและขอบเขตของงานให้กับผู้รับจ้างทำการเสนอราคา 2.ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร ที่พักอาศัย สำนักงาน - ระบบไฟฟ้ากำลัง - ระบบไฟฟ้าสื่อสาร 3.งานถอดแบบประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ 4.ไฟล์และเอกสารที่จะได้รับ - งานเขียนแบบจะได้รับไฟล์ Autocad , pdf - รายการคำนวณจะได้รับเป็นไฟล์ pdf - งานถอดแบบประมาณราคา จะได้รับเป็นไฟล์ Excel , pdf

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบระบบไฟฟ้า ประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งข้อมูล เช่น แบบสถาปัตยกรรม รายละเอียดและขอบเขตของงานให้กับผู้รับจ้างทำการเสนอราคา
  • 2. ส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ pdf, jpeg ให้ผู้ว่าจ้างทำการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือก่อนกำหนด
แพ็กเกจ
งานออกแบบและทำรายการคำนวณโหลดทางไฟฟ้า ไม่รวมเซ็นแบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร และรายการคำนวณโหลดทางไฟฟ้า ไม่รวมเซ็นแบบ ส่งงานเป็นไฟล์ CAD,PDF ระยะเวลาทำงาน 7-14 วัน

งานออกแบบงานระบบไฟฟ้า หรือตรวจสอบแบบ แก้ไข พร้อมเซ็นรับรองแบบโดยวิศวกร
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ออกแบบงานระบบไฟฟ้า หรือให้ตรวจสอบแก้ไขพร้อมเซ็นรับรองแบบโดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า ส่งงานเป็นไฟล์ CAD,PDF พร้อมเอกสารเซ็นรับรองแบบทางไปรษณีย์ ระยะเวลา 7-14 วัน

งานถอดแบบประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร ไฟฟ้า ประปา แอร์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ถอดแบบประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร ไฟฟ้า ประปา แอร์ ส่งงานเป็นไฟล์ EXCEL ,PDF ระยะเวลาทำงาน 7-14 วัน

ฟรีแลนซ์
ณัฐพล

เป็นวิศวกรไฟฟ้า มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานระบบประกอบอาคารมาแล้ว 8 ปี ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ ควบคุมงาน หรือประมาณราคา รวมทั้งมีความชำนาญในการทำเอกสารต่างๆโดยใช้โปรแกรม Word, Excel, Power point มีความรับผิดชอบสูง ส่งงานได้ตามกำหนดอย่างแน่นอน

06/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน