ออกแบบ เขียนแบบโครงสร้าง จัดทำ BOQ

ออกแบบเขียนแบบและจัดทำ BOQ บ้าน 1-2 ชั้น อาคารขนาดเล็ก 2-3 ชั้น 1.ออกแบบโครงสร้าง 2.เขียนแบบ 2D เพื่อขออนุมัติ 3.จัดทำรายการคำนวณเพื่อขออนุมัติ 4.จัดทำ BOQ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ เขียนแบบโครงสร้าง จัดทำ BOQ

  • 1. ออกแบบโครงสร้าง
  • 2. จัดทำแบบ 2D
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.แบบโครงสร้าง 2.รายการคำนวณ 3.BOQ

ฟรีแลนซ์
Nattaporn

วิศวกรโยธา ทำงานด้านออกแบบโครงสร้าง มีใบ กว. 1.งานออกแบบโครงสร้างบ้าน และอาคารขนาดเล็ก 1-2 ชั้น 2.งานเขียนแบบโครงสร้าง 3.งานถอด boq โครงสร้าง สถาปัตย์ ระบบ

08/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน