รับขึ้น 3D Model ออกแบบ/ทำภาพPerspective/Animation งานสถาปัตยกรรมและInterior

รับปั้น 3D model ทำภาพ Perspective/Video Animation สำหรับการนำเสนองานสถาปัตยกรรม/Interior/Landscape รวมไปถึงการทำข้อมูลนำเสนอ Plate presentation โดยข้อมูลในการจ้างงานที่ทางฟรีแลนซ์ต้องการทราบมีดังนี้ -ความต้องการของคุณลูกค้า เช่น โทนภาพ มุมมอง รายละเอียดดีเทลต่างๆ รวมทั้ง Deadline -ในกรณีการจ้างงานปั้น 3D Model หากลูกค้ามีไฟล์ CAD สามารถส่งไฟล์ CAD ที่การระบุขนาดและระยะได้เลย -ในกรณีการจ้างงานRender ทำภาพ Perspective ทางฟรีแลนซ์ต้องการไฟล์ 3D ที่ค่อนข้างสมบรูณ์มีการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ Material มาเรียบร้อยแล้ว **ในการจ้างงานปั้น 3D RENDER และ Animation ทางฟรีแลนซ์จะไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขงานของลูกค้า แต่ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้มีการออกแบบให้เพิ่มเติมจะมีการคิดราคาเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับปริมาณของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับขึ้น 3D Model ออกแบบ/ทำภาพPerspective/Animation งานสถาปัตยกรรมและInterior

  • 1. 1.ลูกค้า Brief รายละเอียดงานที่ต้องการ
  • 2. 1.ลูกค้า Brief รายละเอียดงานที่ต้องการ
แพ็กเกจ
การจ้างแบบรายการเดียว
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ในการจ้างแบบรายการเดียวจะแบ่งเป็น 3D Model เริ่มต้นที่ 2500 บาท (ลูกค้าจะได้ไฟล์งานเป็นไฟล์.skp หรือไฟล์จากโปรแกรมอื่นตามที่ตกลง) Perspective เริ่มต้นที่ 1000/รูป (สามารถเลือกได้ว่าต้องการไฟล์แบบไหน เช่น.PNG .PDF .JPG) Animation เริ่มต้นที่ 100 บาท/วินาที (ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ .MP4 หรือ GIF) Plate Presentation เริ่มขนาด A2-3 ราคา 1000/แผ่น (สามารถเลือกได้ว่าต้องการไฟล์แบบไหน เช่น.PNG .PDF .JPG)

การจ้างแบบ2รายการ ขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ในการจ้างสองรายการขึ้นไปจะคิดเรทราคาตามนี้ 3D Model เริ่มต้นที่ 2500 บาท (ลูกค้าจะได้ไฟล์งานเป็นไฟล์.skp หรือไฟล์จากโปรแกรมอื่นตามที่ตกลง) Perspective เริ่มต้นที่ 1000/รูป (สามารถเลือกได้ว่าต้องการไฟล์แบบไหน เช่น.PNG .PDF .JPG) Animation เริ่มต้นที่ 100 บาท/วินาที (ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ .MP4 หรือ GIF) Plate Presentation เริ่มขนาด A2-3 ราคา 1000/แผ่น (สามารถเลือกได้ว่าต้องการไฟล์แบบไหน เช่น.PNG .PDF .JPG)

แพ็คเกจเหมารวม
ระยะเวลาในการทำงาน 28 วัน

แพ็คเกจรวมทุกกระบวนการของการทำงานนำเสนอ เริ่มต้นลูกค้าจะได้รับไฟล์ 3D model ไฟล์ภาพRENDER plate (สามารถเลือกได้ว่าต้องการไฟล์แบบไหน เช่น.PNG .PDF .JPG) หรือข้อมูลต่างๆตามที่ได้ตกลง

ฟรีแลนซ์
Nanapat

Name: Zoi Age:21 Job: Architecture and Humanity student

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
28 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน