รับทำภาพ l 3D Perspective Interior and Exterior l ปั้นโมเดล3D l

รับทำภาพ 3D Perspective Interior and Exterior ราคาเริ่มต้น 2500 บาท / 1 ภาพ รายละเอียดการให้บริการ - 3D Perspective ออกแบบตกแต่งภายในเริ่มต้น 2,500 บาท - 3D Perspective ออกแบบตกแต่งภายนอกเริ่มต้น 2,500 บาท - 3D Model เริ่มต้น 1,000 บาท *รายละเอียดของงานที่ลูกค้าต้องมี เช่น ไฟล์ Cad Design Mood Materia and Tone หรือ Reference ที่สื่อถึงงานได้ - ทำการ Render แล้วส่งงานเพื่อทำการตรวจงานกับลูกค้า - สามารถแก้ผลงานได้ 2 ครั้งตามความเหมาะสม หากมีการแก้ไขมากกว่า คิดครั้งละ 250 - รับปั้นโมเดล 3D เริ่มต้นที่ 1,000 บาท *รายละเอียดของงานที่ลูกค้าต้องมี เช่น ไฟล์Cad Design Mood Materia and Tone หรือ ไฟล์งาน 3D

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ l 3D Perspective Interior and Exterior l ปั้นโมเดล3D l

  • 1. รับบรีพจากลูกค้า รายละเอียดที่ต้องมี เช่น ไฟล์cad design mood Materia and tone หรือ ไฟล์ 3D (หากมี)
  • 2. Render แล้วส่งงานเพื่อตรวจเช็คมุมของภาพกับลูกค้า จะเป็นไฟล์ภาพขนาดเล็กติดลายน้ำ
แพ็กเกจ
3D Perspective ออกแบบตกแต่ง Interior เริ่มต้น 2,500 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ภาพ l 3D Perspective Interior .JPEG l ส่งงานเป็นไฟล์ขนาด 2000 px หรือตามความต้องการลูกค้า แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

3D Perspective ออกแบบตกแต่ง Exterior เริ่มต้น 2,500 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ภาพ l 3D Perspective Exterior .JPEG l ส่งงานเป็นไฟล์ขนาด 2000 px หรือตามความต้องการลูกค้า แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Metha

เป็นนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับทำ ภาพ 3D Perspective ภายในและภายนอก l ขึ้น model 3D l

05/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน