3D Model, Perspective exterior & interior

1.[ 3D Model ] - รับขึ้น 3D โมเดลสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก - ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท (ราคาปรับตามสเกลงาน) 2.[ 3D Perspective exterior ] - รับทำภาพ 3D Perspective exterior - ลูกค้ามีไฟล์โมเดล 2D,3D ที่ออกแบบมาเรียบร้อยพร้อมเรนเดอร์ - 1 อาคาร / 3 มุม / 3 รูป (ความละเอียด 300dpi ขนาด a4 หรือ a3) - ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท (ราคาปรับตามสเกลงาน) 3.[ 3D Perspective interior ] - รับทำภาพ 3D Perspective interior - ลูกค้ามีไฟล์โมเดล 2D,3D ที่ออกแบบมาเรียบร้อยพร้อมเรนเดอร์ - 1 ห้อง / 2 มุม / 2 รูป (ความละเอียด 300dpi ขนาด a4 หรือ a3) - ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท (ราคาปรับตามสเกลงาน)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D Model, Perspective exterior & interior

  • 1. รับความต้องการ เพื่อใช้ในการทำงาน เช่น แบบสเก็ตผังพื้น แบบก่อสร้าง ไฟล์สเก็ตอัฟ รูปแบบองค์ประกอบต่างๆ ของภาพ
  • 2. เสนอราคา ระยะเวลาทำงาน ก่อนทำการว่าจ้าง
แพ็กเกจ
3D Model
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ขึ้น 3D Model สถาปัตยกรรมภายในหรือภายนอก - ไฟล์งานต้นฉบับ .SKP - ระยะเวลา 3 วัน

3D Perspective interior
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภาพ 3D Perspective interior - 1 ห้อง / 2 มุม / 2 รูป - ความละเอียด 300dpi ขนาด a4 หรือ a3 - ไฟล์งานต้นฉบับ .SKP - ไฟล์ภาพ .JPG .PNG หรือ .PDF - เพิ่มรูป รูปละ 500 บาท - ระยะเวลา 3 วัน

3D Perspective exterior
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภาพ 3D Perspective exterior - 1 อาคาร / 3 มุม / 3 รูป - ความละเอียด 300dpi ขนาด a4 หรือ a3 - ไฟล์งานต้นฉบับ .SKP - ไฟล์ภาพ .JPG .PNG หรือ .PDF - เพิ่มรูป รูปละ 500 บาท - ระยะเวลา 3 วัน

ฟรีแลนซ์
Poowadon

สถาปนิก / นักออกแบบ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน สามารถทำ 3D Model, 3D Perspective exterior & interior, วาดภาพ Vernadoc เราเต็มที่กับงานทุกงานและจะตอบสนองต่อความต้องการของคุณให้ดีและมากที่สุด

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน