ออกแบบ เขียนแบบ ทำรายการคำนวณโครงสร้าง เซนต์รับรองแบบ โดยสามัญวิศวกรโยธา

ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบ เขียนแบบ ในระบบ BIM สามารถส่งและรับไฟล์งาน ในรูปแบบโมเดล 3 มิติ พร้อมทำรายการคำนวณโครงสร้าง เซนต์รับรองแบบ โดยสามัญวิศวกรโยธา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ เขียนแบบ ทำรายการคำนวณโครงสร้าง เซนต์รับรองแบบ โดยสามัญวิศวกรโยธา

  • 1. รับแบบร่าง
  • 2. เสนอราคา และสรุปขอบเขตของงาน
แพ็กเกจ
รายการคำนวณโครงสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- รายการคำนวณโครงสร้าง

รายการคำนวณโครงสร้าง+สามัญวิศวกรเซนต์รับรอง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-รายการคำนวณโครงสร้าง -สามัญวิศวกรเซนต์รับรอง

เขียนแบบวิศวกรรมโครงสร้าง+รายการคำนวณโครงสร้าง+สามัญวิศวกรเซนต์รับรอง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง -รายการคำนวณโครงสร้าง -สามัญวิศวกรเซนต์รับรอง

ฟรีแลนซ์
อรรถสิทธิ์

สามัญวิศวกรโยธา วิศวกรอาเซียน ผู้ตรวจสอบอาคาร อยู่ระหว่างศึกษาปริญญาโท วศม.วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง รับออกแบบ เขียนแบบ ทำรายการคำนวณโครงสร้าง เซนต์รับรองงานออกแบบ

03/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน