งานออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า

งานออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร เช่น Single Line Diagram,Main Incoming,Power Distribution,Main Feeder,Load ,Fire Alarm, Lighting, Emergency,Lightning Protectionและระบบสื่อสาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า

  • 1. พูดคุยรายละเอียดและขอบเขตงานที่จะว่าจ้าง
  • 2. รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการทำงานของลูกค้า
แพ็กเกจ
ไฟล์ PDF
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์แบบ PDF (ราคาที่ปริมาณงานจำนวน1แผ่น)

ไฟล์ PDF และ ไฟล์ CAD
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์แบบ PDF และ ไฟล์ CAD (ราคาที่ปริมาณงานจำนวน1แผ่น)

ลายเช็นลงนามโดยวิศวกร
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์แบบ PDF และ ไฟล์ CAD คิดราคาตามแพ็กเกจที่ 1 และ 2 พร้อมลายเช็นลงนามโดยวิศวกรรวมถึงสำเนาใบอนุญาตวิศวกรด้วยถ้าต้องการใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์(PDF) โดยค่าเซ็นแบบแผ่นละ 4000 บาท เหมา3แผ่นขึ้นไปไม่เกิน5แผ่น 10000บาท,เหมา5แผ่นขึ้นไปไม่เกิน10แผ่น 15000บาท,เหมา10แผ่นขึ้นไปไม่เกิน20แผ่น 20000บาทและเหมา20แผ่นขึ้นไป 30000บาท

ฟรีแลนซ์
Mongkol

ผมเป็นวิศวกรไฟฟ้า ระดับสามัญวิศวกร ซึ่งมีความรู้ความสามารถทั้งด้านออกแบบ ติดตั้ง การถอดปริมาณ ประมาณราคา การควบคุมหน้างาน การคำนวณทางวิศวกรรมและการแก้ไขปัญหาวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการความถูกต้องและจรรยาบรรณเป็นสำคัญครับ

01/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน