สำหรับผู้ออกแบบ | รับเขียนแบบบ้าน-อาคารทุกประเภท

ขายได้ 9 ครั้ง
4.8
high rehire rate
ผู้ว่าจ้างไว้ใจ! กลับมาจ้างซ้ำเป็นจำนวนมาก

1. รับเขียนแบบสถาปัตยกรรม เป็นแบบก่อสร้าง-แบบขออนุญาตก่อสร้าง บ้าน อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย โรงงาน สำนักงาน โดยลูกค้าจะได้รับ - แบบสถาปัตยกรรม - สำเนาใบอนุญาตสถาปนิกระดับภาคี จำนวน 1 แผ่น (กรณีต้องการใช้) - หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด (กรณีต้องการใช้) (**ส่งงานเป็นไฟล์ PDF. และ ไฟล์ DWG.) 2. รับเขียนแบบตกแต่งภายใน เป็นแบบก่อสร้าง บ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน คอนโด โดยลูกค้าจะได้รับ - แบบงานตกแต่งภายใน - รายการวัสุดุประกอบการก่อสร้างตกแต่ง (**ส่งงานเป็นไฟล์ PDF. และ ไฟล์ DWG.) 3. รับออกแบบและคำนวณโครงสร้าง โดยลูกค้าจะได้รับ - แบบโครงสร้าง - รายการคำนวณพร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 1 ชุด - สำเนาใบอนุญาตวิศวกรโยธาระดับสามัญ จำนวน 1 แผ่น - หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด (กรณีต้องการใช้) (**ส่งงานเป็นไฟล์ PDF. และ ไฟล์ DWG.) 4. รับออกแบบและคำนวณงานระบบ (ไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องกล) โดยลูกค้าจะได้รับ - แบบวิศวกรรมงานระบบ ขอบเขตงานที่ต้องการ - ตารางหรือรายการคำนวน (กรณีต้องการใช้) (**ส่งงานเป็นไฟล์ PDF. และ ไฟล์ DWG.) 5. งานถอดแบบประมาณราคา โดยลูกค้าจะได้รับ - BOQ พร้อมราคากลาง ตามขอบเขตงานที่ได้ออกแบบ/เขียนแบบ (pdf, excel) **ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแบบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการเสนอราคาจริงอีกครั้ง**

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ สำหรับผู้ออกแบบ | รับเขียนแบบบ้าน-อาคารทุกประเภท

  • 1. รับบรีฟพูดคุยรายละเอียดงาน เพื่อสรุปขอบเขตงาน พร้อมเสนอราคาและระยะเวลาการทำงาน
  • 2. ทำงานเขียนแบบงาน ตามที่ได้รับการมอบหมาย

แพ็กเกจ ราคา สำหรับผู้ออกแบบ | รับเขียนแบบบ้าน-อาคารทุกประเภท

แพ็กเกจ

เขียนแบบสถาปัตยกรรม/ตกแต่งภายใน

เขียนแบบวิศวกรรม

BOQ พร้อมราคากลาง

รับเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม/ตกแต่งภายใน (**ส่งงานเป็นไฟล์ PDF. และ ไฟล์ DWG.)
รับเขียนแบบงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาคาร (**ส่งงานเป็นไฟล์ PDF. และ ไฟล์ DWG.)
รับจัดทำ BOQ งานก่อสร้าง พร้อมราคากลาง
ระยะเวลาในการทำงาน
15 วัน
15 วัน
15 วัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย
50 ตารางเมตร
50 ตารางเมตร
50 ตารางเมตร
จำนวนภาพ
-
-
-
ปรับแก้ชิ้นงานได้
3 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
ไฟล์งานต้นฉบับ
เขียนแบบก่อสร้าง
-
เซ็นรับรองแบบก่อสร้าง
-
สำรวจพื้นที่หน้างาน
-
รังวัดพื้นที่
-
เขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง
-
วางผังพื้นที่การใช้งาน
-
-
กำหนดสเปควัสดุ
-
-
ออกแบบและคำนวนงานระบบ
-
-
ถอดแบบงานสถาปัตย์ BOQ
-
-
ถอดแบบงานโครงสร้าง BOQ
-
-
ราคา
฿3,000
฿4,000
฿5,000
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!