เขียนแบบก่อสร้าง/แบบขออนุญาต/ดราฟแบบอาคารพักอาศัย ตึกแถว หอพัก แบบปรับปรุงอาคาร

0

- เขียนแบบก่อสร้าง/แบบขออนุญาต/ดราฟแบบอาคารพักอาศัย ตึกแถว หอพัก แบบปรับปรุงอาคาร - รับเขียน Shop Drawing งานสถาปัตยกรรม และงานโครงสร้างอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เขียน Model 3D Sketchup

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบก่อสร้าง/แบบขออนุญาต/ดราฟแบบอาคารพักอาศัย ตึกแถว หอพัก แบบปรับปรุงอาคาร

  • 1. ลูกค้าแจังรายละเอียดรูปแบบที่ต้องการ เช่นรูปแบบ รายละเอียดของงาน ขอบเขตงานที่ทำ
  • 2. แจ้งรายละเอียด เสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา กำหนดระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ : แบบก่อสร้าง ขนาด150 ตร.ม.฿ 12,000
ระยะเวลาในการทำงาน 25 วัน

แบบอาคารพักอาศัย ขนาดไม่เกิน 150 ตร.ม. แบบกระดาษA3 1 ชุด ไฟล์งานแบบต้นฉบับ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
แบบอาคารพักอาศัย ขนาดเกิน 150 ตร.ม.ไม่เกิน 350 ฿ 15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

แบบอาคารพักอาศัย ขนาดเกิน 150 ตร.ม.ไม่เกิน 350 ตรม.เกินจาก 150 คิด ตร.ม.ละ 60 บาท แบบกระดาษA3 1 ชุด ไฟล์งานแบบต้นฉบับ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
แบบโมเดล 3D Sketch up฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ขึ้น Model 3D อาคารพักอาศัย ขนาดไม่เกิน 150ตร.ม. เริ่มต้นที่ 3,000 บาท ผู้ว่าจ้างจะได้รับไฟล์ Sketch Up


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Lek
Lek

มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญงานเขียนแบบ ที่หลากหลาย งานสถาปัตยกรรม งานก่อสร้าง

มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญงานเขียนแบบ ที่หลากหลาย งานสถาปัตยกรรม งานก่อสร้าง

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!