𝟹𝙳 𝚟𝚒𝚜𝚞𝚊𝚕𝚒𝚣𝚎𝚛, 𝟹𝙳 𝙰𝚗𝚒𝚖𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚛𝚒𝚘𝚛 𝙳𝚎𝚜𝚒𝚐𝚗&𝙷𝚘𝚖𝚎 𝙳𝚎𝚌𝚘𝚛

รับออกแบบเขียนแบบอาคารทั้งภายนอกและภายใน และจัดทำภาพ 3D Perspective ด้วยโปรแกรม SketchUp - รับข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการจากผู้ว่าจ้าง เช่น ภาพ Sketch ,ภาพตัวอย่างอ้างอิง ,Mood&tone ,Material หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการแสดงรายละเอียด Design - ไฟล์ Plan เป็น AUTOCAD หรือ SketchUp ถ้ามี - หากผู้ว่าจ้างให้ออกแบบเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมได้ ส่วนราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน - สามารถปรับแก้ไขก่อนส่งภาพ Final ได้ 2-3 ครั้ง หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รับออกแบบภายนอกและภายในพร้อมทำรูป 3D Perspective ด้วยโปรแกรม SketchUp และเขียนแบบ shop drawing เขียนแบบพร้อมยื่นขออนุาติก่อสร้าง มีสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพเซ็นแบบ สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบภายนอกและภายในครับ

แพ็กเกจ
𝟹𝙳 𝚟𝚒𝚜𝚞𝚊𝚕𝚒𝚣𝚎𝚛, 𝟹𝙳 𝙰𝚗𝚒𝚖𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝙸𝚗𝚝𝚎𝚛𝚒𝚘𝚛 𝙳𝚎𝚜𝚒𝚐𝚗&𝙷𝚘𝚖𝚎 𝙳𝚎𝚌𝚘𝚛
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ภาพตัวอย่างแบบร่างเพื่อ approve งานก่อนส่ง Final - ภาพ Final เป็นไฟล์ JPEG ขนาดขึ้นอยู่กับสัดส่วนภาพ สามารถปริ้น A4-A3 ได้ - ลูกค้าสามารถปรับแก้ไขงานเพิ่มเดิมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (หรือสามารถปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมของรายละเอียดงาน) - ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 รูปภาพเท่านั้น หากต้องการเพิ่มมุมมองภาพสามารถเพิ่มได้ (สามารถต่อราคาได้รูปต่อไป) - หากผู้ว่าจ้างต้องการ Model ตัวชิ้นงานสามารถให้ได้ อาจจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

ฟรีแลนซ์
Kittapat

รับออกแบบเขียนแบบอาคาร และจัดทำภาพ 3D Perspective ทั้งงานภายนอกและภายใน

03/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน