งานขึ้น Model Sketch Up

งานขึ้น Model Sketch Up ราคาเริ่มต้น 1,500-2,500 บาท (ราคาขึ้นขนาด)

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานขึ้น Model Sketch Up ราคาเริ่มต้น 1,500-2,500 บาท (ราคาขึ้นขนาด) พูดคุยตกลงงาน รายละเอียดก่อน ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน ความยาก/ง่าย (งานสเกลเล็กๆ ราคาอาจจะปรับลดลงจากที่ตั้งไว้ได้) - สามารถแก้ไขงานได้ 2-3 ครั้ง ตามความเหมาะสมของงาน - ส่ง Mood board/ตัวอย่างงาน ให้ลูกค้าดูก่อน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย

ฟรีแลนซ์
กรวิทย์

- ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาโยธา - เขียนแบบ บ้าน อาคารต่างๆ - ถอดแบบ | ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | รับทำ BOQ

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน