รับออกแบบ เขียนแบบ ครบชุดสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง

5
ขายได้ 2 ครั้ง

ลูกค้าเสนอความต้องการ รูปแบบที่ชอบและฟังค์ชั่นการใช้งาน (ใช้รูปภาพจากเว็บเป็นต้นแบบในการออกแบบได้) พร้อมระบุขนาดที่ดินหรือเลขที่โฉนด เพื่อกำหนดขนาดของอาคารให้อยู่ในวงเงินที่ต้องการก่อสร้าง สามารถแก้ไขแบบแปลนได้ 1 ครั้ง หลังจากส่งแบบครั้งที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยภาพ 3 มิติ แปลนทุกชั้น และรูปด้านทั้ง 4 ทิศของอาคาร เมื่อแก้ไขและตกลงให้เขียนแบบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก หรือหากต้องการแก้ไขแบบจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามปริมาณงานแก้ไข เมื่องานเสร็จจะได้รับแบบก่อสร้างครบชุด 1 ชุด รายการคำนวนโครงสร้างจากวิศวกร พร้อมใบประกอบวิชาชีพวิศวกรและสถาปนิกเพื่อยื่นขออนุญาต (ไม่รวมคุมงานก่อสร้าง)

แพ็กเกจ
฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาค่าออกแบบเขียนแบบครบชุดสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง คิดเป็น 1-2% ของราคาค่าก่อสร้าง (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน) เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร 2 ล้านบาท ค่าออกแบบเขียนแบบจะเท่ากับ 20,000-40,000 บาท วิธีคำนวนค่าออกแบบเขียนแบบ ค่าก่อสร้างโดยประมาณคิดเป็น ตารางเมตรละ 10,000 บาท ตัวอย่างเช่น บ้านขนาด 250 ตารางเมตร คิดเป็นค่าก่อสร้าง 2.5 ล้านบาท ค่าออกแบบเขียนแบบ 1% จะเท่ากับ 25,000 บาท ค่าออกแบบเขียนแบบ 2% จะเท่ากับ 50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!