ออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน พร้อมเขียนแบบ และทำภาพ 3D Perspective

- รับออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน - รับทำภาพ 3D Perspective ทั้งงานภายนอกและภายใน - รับงานเขียนแบบเพื่ออนุญาตและเพื่อทำการก่อสร้าง ทั้งงานภายนอกและงานตกแต่งภายใน ค่าบริการของเรา งานออกแบบ - งานออกแบบสถาปัตยกรรม (งานภายนอก) เริ่มต้นที่ 350 บาท/ตร.ม. (พร้อมเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง) - งานออกแบบตกแต่งภายใน เริ่มต้นที่ 750 บาท/ตร.ม. (พร้อมเขียนแบบก่อสร้าง) งานทำภาพ 3D Perspective - งานทำภาพ 3D Perspective ภายนอก (Exterior Perspective) เริ่มต้นที่ภาพละ 4000 บาท - งานทำภาพ 3D Perspective ภายใน (Interior Perspective) เริ่มต้นที่ภาพละ 4000 บาท งานเขียนแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้างทั้งภายนอกและภายใน - งานเขียนแบบ เริ่มต้นที่ 350 บาท/ตร.ม. ** ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมหรือความยากง่ายและขนาดของงาน ขึ้นอยู่กับรายละเอียด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน พร้อมเขียนแบบ และทำภาพ 3D Perspective

  • 1. รับข้อมูลรายละเอียดงานและความต้องการจากทางผู้ว่าจ้าง
  • 2. สำหรับงานออกแบบ-จัดส่งงานออกแบบร่างขั้นต้นและเคลียร์ระยะเพื่อทำการ Presentation / สำหรับงาน 3D-จัดส่งภาพเรนเดอร์เบื้องต้นเพื่อการตรวจสอบ (Draft)
แพ็กเกจ
งานออกแบบภายนอกและภายใน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- ไฟล์ภาพ 3D Perspective (.jpg) - แบบขออนุญาตก่อสร้าง (งานภายนอก) - แบบก่อสร้าง - รายการประกอบแบบก่อสร้าง - ไฟล์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (.pdf) *แก้ไขงานเกิน 5 ครั้งจะคิดเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท หากแบบมีมูลค่า 100,000 บาทขึ้นไป คิดเพิ่มครั้งละ 5,000 บาท ในทุกๆกรณี

งานทำภาพ 3D Perspective ภายนอกและภายใน
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- ไฟล์ภาพ 3D Perspective (.jpg) *ทางผู้ว่าจ้างจะต้องส่งรายละเอียดข้อมูลของงานทั้งหมด รวมไปถึงรายการวัสดุทั้งหมด พร้อมทั้งไฟล์ AutoCAD, Sketchup, โมเดลอาคารหรืออื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน หากทางผู้รับจ้างต้องทำการขึ้นโมเดลเอง จะคิดเพิ่ม 1,000 บาท **แก้ไขงานเกิน 3 ครั้งจะคิดเพิ่มครั้งละ 500 บาท ในทุกๆกรณี

งานเขียนแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้าง ภายนอกและภายใน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- แบบขออนุญาตก่อสร้าง (งานภายนอก) - แบบก่อสร้าง - ไฟล์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (.pdf) *ทางผู้ว่าจ้างจะต้องส่งรายละเอียดข้อมูลของงานออกแบบทั้งหมด รวมไปถึงรายการวัสดุทั้งหมด พร้อมทั้งไฟล์ AutoCAD, Sketchup, โมเดลอาคารหรืออื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน **แก้ไขงานเกิน 3 ครั้งจะคิดเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท ในทุกๆกรณี

ฟรีแลนซ์
Prat

บริการรับอกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายใน โดยสถาปนิกและทีมงานผู้ชำนาญงาน มีบริการต่างๆดังนี้ - ออกแบบสถาปัตยกรรม, ออกแบบตกแแต่งภายใน - เขียนแบบยื่นขออนุญาต, เขียนแบบก่อสร้าง, เขียนแบบ As Built - ทำภาพ 3D Perspective ทั้งงานภายนนอกและภายใน

07/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน