3D Modeling+Render

0

รับทำการปั้น Model 3D และ Render ด้วยโปรแกรม Sketchup+enscape หรือ Vray โดยสิ่งที่จะมีคือ แปลนที่มีขนาดระยะต่างๆ ให้สามารถขึ้น Model ได้อย่างเสมือนจริง หรือสามารถส่ง 3D model ในรูปแบบไฟลฺ์ Sketchup ให้มา Render ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D Modeling+Render

  • 1. รับความต้องการจากลูกค้าพร้อมไฟล์แปลน หรือ model sketchup พร้อมส่งภาพ mood and tone และภาพสถานที่จริง เพื่อใช้ในการปั้น Model 3D
  • 2. ส่งงานครั้งที่ 1 ภายใน 2-3 วัน
แพ็กเกจ
มีแปลนอย่างเดียวขึ้น model + render฿ 3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ภาพไฟล์ .JPEG ขนาดตามความต้องการของลูกค้า จำนวนตามที่ตกลงกันไว้ 1 Model 3D


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
มี Model อยู่แล้ว฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภาพไฟล์ .JPEG ขนาดตามความต้องการของลูกค้า จำนวนตามที่ตกลงกันไว้ 1 Model 3D


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Kasikon
Kasikon

ผมเป็น Interior Designer จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบภายใน RMUTL เคยมีประสบการณ์ออกแบบ Cafe, บ้านพักอาศัย

ผมเป็น Interior Designer จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบภายใน RMUTL เคยมีประสบการณ์ออกแบบ Cafe, บ้านพักอาศัย

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!