ออกแบบงานสถาปัตยกรรม, 3d perspective, งานเขียนแบบ, concept diagram

เป็นงานที่เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม และการนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบ งานพรีเซนท์, 3d perspective, การทำคอนเส็ปการออกแบบ หรือการทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบงานสถาปัตยกรรม, 3d perspective, งานเขียนแบบ, concept diagram

  • 1. พูดคุยถึงขอบเขตงานที่ต้องทำ เช่น เสนอคอนเส็ปแบบร่าง, การทำ 3d model เพื่อนำเสนอ, การนำเสนอ 3d perspective หรือการทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง ฯ
  • 2. พูดคุยปรึกษาความต้องการของลูกค้าเพื่อเป็นข้อกำหนดในการออกแบบค่ะ แต่ละงานจะคิดจาก user หรือเจ้าของบ้านเป็นหลักค่ะ ตั้งแต่จำนวนของผู้อาศัย ความชอบเฉพาะ(ไลฟ์สไตล์ต่างๆ) ทิศทาง แดด ลม ฝน บริบทเฉพาะของสถาปัตยกรรม เช่น ติดแม่น้ำ คลอง อยุ่บนภูเขา ในเมือง ฯลฯ เพื่อให้ได้ผลงานที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและแสดงออกความเป็นอัตลักษณ์ของ user และทางเรายังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับแนวคิด ปรัชญา หรือทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมเป็นพิเศษ เพื่อช่วยในการแสดงออกและเพิ่มคุณค่าให้กับสถาปัตยกรรมด้วยค่ะ
แพ็กเกจ
ภาพ perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ภาพ perspective คิดเป็นราคาต่อภาพ ลูกค้าจะได้ไฟล์ .jpeg หรือ .png (หากมี 3d model มาแล้วค่ะ)

โมเดล 3d
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ทำโมเดล 3d (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน) ลูกค้าจะได้ไฟล์ .skp อาคารขนาด 50 - 150 ตร.ม. ราคา 2,000 - 4,000 บ. ขนาด 150 - 500 ตร.ม. ราคา 4,000 - 7,000 บ. ขนาด 500 - 1,000 ตร.ม. 8,000 บ. เช่น บ้านพักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร ฯ ถ้าหากทำภายในมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น จะคิดราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดนั้นๆค่ะ

เขียนแบบอนุญาตก่อสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.จัดทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง (submission drawing) ประกอบด้วย -แบบแสดงผัง ถนนและระบบสาธารณูปโภคนอกอาคาร -แบบผังทุกชั้น -แบบแสดงรูปด้าน 4 ด้าน -แบบแสดงรูปตัดอย่างน้อย 2 รูป -แบบวิศวกรรมโครงสร้าง -แบบวิศวกรรมระบบ ประกอบด้วยวิศวกรรมไฟฟ้า -วิศวกรรมระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ -วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล -รายละเอียดประกอบแบบอื่น ๆ (ถ้ามี) -ทัศนียภาพ (perspective) ให้เห็นภาพรวมของงาน (สามารถทำโมเดลจำลองอาคารได้หากลูกค้าต้องการ) ลูกค้าจะได้ไฟล์ภาพเป็น .jpeg หรือ .png ไฟล์แบบเป็นไฟล์ .dwg

ฟรีแลนซ์
กาลนีรัตน์

มีความสนใจในกระบวนการทำ concept ทางสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน และ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน