specialist
milestone

รับออกแบบ เขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม

รับออกแบบ เขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม รวมทั้งงานรีโนเวท และงาน Built in ประเภทอาคาร : ที่พักอาศัยทุกรูปแบบ, อาคารพาณิชย์, ร้านค้า, สำนักงาน, โชว์รูม และอื่นๆ "ออกแบบตามความต้องการเฉพาะด้าน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ที่ตั้งของอาคาร และความสวยงามอย่างลงตัว รวมทั้งประโยชน์ใช้สอยสูงสุดในทุกพื้นที่" ขั้นตอนการทำงาน 1.รับข้อมูลงาน ตามความต้องจากลูกค้า 2.เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ จึงเริ่มทำแบบ 3.ส่งแบบร่างให้ลูกค้าตรวจสอบความต้องการ 4.ลูกค้าสามารถปรับแก้ไขแบบได้ 3 ครั้ง ตามความเหมาะสม 5.ส่งงานแบบสมบูรณ์ พร้อมไฟล์ต้นฉบับให้ลูกค้า รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รายละเอียดการขอรับบริการเพิ่มเติม 1. วิดีโอนำเสนอโครงการ คิดค่าบริการความยาวเป็นวินาที 2. ทำโมเดลจำลองอาคารเสมือนจริง ขนาดตามความต้องการ (1:100, 1:75, 1:50, 1:25) 3. ปริ้นแบบทั้งหมด และแบบเพื่อขออนุญาต พร้อมเย็บเล่ม (ไม่จำกัดจำนวน) 4. รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงนามวิศวกรออกแบบโครงสร้าง (ใช้ยื่นประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง) 5. แบบประมาณราคาในการก่อสร้างเบื้องต้น (BOQ) 6. สามารถช่วยอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการยื่นเอกสารต่างๆ (หากมีค่าดำเนินการเพิ่มเติมจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าของโครงการจะต้องชำระส่วนต่างเอง)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ เขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม

  • 1. รับข้อมูลงาน ตามความต้องจากลูกค้า
  • 2. เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ จึงเริ่มทำแบบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานออกแบบ เขียนแบบอาคารทั้งภายนอก และภายใน รวมถึงโครงสร้างอาคาร โปรแกรมที่ใช้ Drawing - AutoCAD (.dwg) 3D Model - SketchUP (.skp) 3D Render (Perspective) - Lumion (.lu) Presentation - (.pdf) สิ่งที่จะได้รับ 1. แบบสถาปัตยกรรม 2. แบบวิศกรรม 3. ลงนามรับรองแบบทั้งสถาปนิกและวิศวกร 4. แบบบ้าน 3D พร้อมตกแต่งภายในพอสังเขป 5. ภาพจำลอง (Perspective) ทั้งภายนอกและภายใน จำนวน 5-10 ภาพ หรือแล้วแต่ตกลง ราคาเริ่มต้น ตารางเมตรละ 100 บาท (ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความยากง่ายของงาน) ระยะเวลาทำงาน 3 วันเป็นต้นไป

ฟรีแลนซ์
Jitprapas

สถาปนิก / นักออกแบบ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและบริหารงานก่อสร้างในหลากหลายโครงการ ถนัดด้านเขียนแบบ ออกแบบสถาปัตยกรรม รวมถึงการทำ 3D Perspective และ Animation

05/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
27 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน