ออกแบบบริษัท

ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าที่ได้รับมา ให้ขนาดของที่ตั้งและบอกความต้องการ การใช้งาน อาชีพ และกิจกกรรมภายในที่ต้องการ เราจึงออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการและคำนึงถึงความสวยงาม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบบริษัท

  • 1. บรีฟงาน
  • 2. ตรวจงานครั้งที่1
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

แปลน รูปตัด รูปด้าน 3d modal

ฟรีแลนซ์
Jeeranan

เป็นนักศึกษาสถาปัตย์ปีที่3 มีความสามารถในการออกแบบ ขึ้น 3d และใช้โฟโต็ช้อปเป็น

09/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน