3D INTERIOR PERSPECTIVE และ 3D EXTERIOR PERSPECTIVE / ออกแบบ Interior / ขึ้นโมเดล 3D

0.0

1. รับทำภาพ Interior and Exterior Perspective ราคา 2,500 บาท/ภาพ (ภาพที่ 1-3 ราคา 2,500 บาท ภาพต่อไปภาพละ 700 บาท/ห้อง) 2. รับขึ้นโมเดล 3D ด้วยโปรแกรม Sketchup ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และรายละเอียดของงาน) 3. รับออกแบบตกแต่งภายใน 3D Interior ราคาเริ่มต้น 400-1,200 บาท/ตร.ม. (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และรายละเอียดของงาน) รายละเอียดการให้บริการ - สำหรับการทำภาพ Interior and Exterior Perspective ลูกค้าต้องมีโมเดล 3D ที่ได้รับการออกแบบมาแล้ว รวมถึงรายละเอียดของงาน Mood&Tone หรือภาพตัวอย่างงานที่ลูกค้าต้องการ - สำหรับการขึ้นโมเดล 3D ลูกค้าต้องมีไฟล์ Autocad / แปลน / รูปด้าน / รูปตัด และรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการขึ้นงานทั้งหมด ถ้าไม่มีจะคิดเป็นราคางานออกแบบใหม่ - สำหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน 3D Interior ลูกค้าต้องมีแปลน และภาพถ่ายสถานที่จริง (ถ้ามี) พร้อมแจ้ง Idea, Concept, Mood&Tone หรือ Reference ที่ต้องการ - โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ ใช้โปรแกรม Sketchup ในการเขียน 3D ใช้โปรแกรม V-ray หรือ Lumion ในการ Render - ก่อนทำการส่งงานผู้ออกแบบจะส่งภาพตัวอย่างให้ลูกค้าดูก่อนด้วยไฟล์ JPG ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง หากเกินคิดราคาแก้ไขครั้งละ 500 บาท - ส่งมอบงานเป็นไฟล์ .jpg หรือ .png ความละเอียด 300 dpi ขนาดภาพ (1920x1080) หรือ (3840x2160) pixels

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D INTERIOR PERSPECTIVE และ 3D EXTERIOR PERSPECTIVE / ออกแบบ Interior / ขึ้นโมเดล 3D

  • 1. - พูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงรายละเอียดของงาน (Idea, Concept, Mood&Tone หรือ Reference )
  • 2. - แจ้งรายละเอียดราคา, ระยะเวลาทำงาน และขอบเขตงานที่ลูกค้าจะได้รับ
แพ็กเกจ
3D PERSPECTIVE INTERIOR / EXTERIOR ฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ส่งมอบงานเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG ความละเอียด 300 dpi ขนาดภาพ (1920x1080) หรือ (3840x2160) pixels (ภาพที่ 1-3 ราคา 2,500 บาท/ภาพ ภาพต่อไปภาพละ 700 บาท/ห้อง)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
3D MODEL฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ส่งมอบงานเป็นไฟล์ Sketchup Model ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และรายละเอียดของงาน)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
3D INTERIOR PERSPECTIVE ฿ 7,000
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ส่งมอบงานเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG ความละเอียด 300 dpi ขนาดภาพ (1920x1080) หรือ (3840x2160) pixels จำนวน 3 ภาพ/ห้อง ราคาเริ่มต้น 400-1,200 บาท/ตร.ม. (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และรายละเอียดของงาน)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
เจนจิรา
เจนจิรา

ประวัติการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประสบการณ์การทำงาน บริษัท โปรมาร์ท อินเตอร์สแตนดาร์ด จำกัด หัวหน้างานออกแบบ,เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และบิวท์อิน

ประวัติการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ประสบการณ์การทำงาน บริษัท โปรมาร์ท อินเตอร์สแตนดาร์ด จำกัด หัวหน้างานออกแบบ,เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และบิวท์อิน

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
2 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!