รับทำภาพ 3d perspective.& 3d Model

รับทำ 3d model งานสถาปัตย์ งานวิศวกรรม Metaverse Architecture & Game Environment. งานเชียนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Shop drawing.) -model on sketchup ,Blender ,Fusion360 -render on Unreal engine , Blender

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ 3d perspective.& 3d Model

  • 1. พูดคุยรับทราบความต้องการ จุดประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อการประเมินระยะเวลาการทำงาน และทรัพยากรที่ตจ้องใช้ในการทำงาน
  • 2. รับโมเดลจากลูกค้า หากลูกค้ามีโมเดลอยู่แล้ว
แพ็กเกจ
3d perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ภาพ 3d perspective 2k.ไฟล์ภาพ .png, .jpg จำนวน 12 ภาพ

3d Model & perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

ภาพ 3d perspective 2k. ไฟล์ภาพ .png, .jpg จำนวน 12 ภาพ ไฟล์ 3d model .fbx, .obj, .glb/.gltf

3d Model & perspective & animation.
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

ภาพ 3d perspective 2k./ 4k. ไฟล์ภาพ .png, .jpg จำนวน 12 ภาพ ไฟล์ 3d model .fbx, .obj, .glb/.gltf Animations 1 นาที ไฟล์ .mp4

ฟรีแลนซ์
Satean

เรียนด้านศิลปะ ทำงานเขียนแบบวิศวกรรมโครงสร้างประสพการณ์มากกว่า 8ปี ถนัดงาน 3D digital artist. 2d&3d model. Game Environment. Charactor design.

02/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน