Greenerylandscape

0.0

ประสบการณ์ในการออกแบบจัดสวนมากกว่า 15 ปี รวมทั้งประสบการณ์ตรงในการจัดสวนทั้งหมดด้วยตัวเอง และบริหารงานจัดสวนทั้งหมด คือ ตั้งแต่ออกแบบจนถึงลงต้นไม้ ปูหญ้าเสร็จเรียบร้อยในบ้านแต่ละหลังและงานแต่ละโครงการมากกว่า 15 ปีเช่นกัน การศึกษาในวิชาชีพการออกแบบจัดสวนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาปริญญาตรี และโทจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถมองภาพกว้าง ลึก หลายมิติมุมมองได้ทั้งด้านการออกแบบจัดสวน การจัดทำน้ำตก น้ำพุและลำธาร การวางระบบไฟประดับสวน การวางระบบสปริงเกอร์รดน้ำ ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพและความรับผิดชอบงานได้อย่างดี -- " ซื่อสัตย์ จริงใจ ใส่ใจ...ในรายละเอียด " -- Greenerylandscape

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Greenerylandscape

  • 1. พูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับโครงการ รายละเอียด ความต้องการ ความชอบต่างๆ Concept และ Mood & Tone
  • 2. ตกลงขอบเขตการทำงาน หน้าที่รับผิดชอบ ไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับ ( บางครั้งอาจจะต้องไปดูที่หน้างานประกอบ.. ไม่เสียค่าใช้จ่าย )
แพ็กเกจ
Package Small : พื้นที่ต่ำกว่า 50 ตรม. ฿ 4,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ลูกค้าจะได้รับ พรีเซนต์ไอเดีย บรรยากาศ ( Mood & Tone ) มุมมองทัศนียภาพ ( Perspective ) ระบุชนิดพันธุ์ไม้, จำนวน, ขนาดพันธุ์ไม้ วัสดุ( Material ) พื้น แบบไฟ 1. แบบสวน ( Layout Plan ) พร้อมทั้ง Scale คำนวณชัดเจน : 1 แบบ 2. รายละเอียดการประเมินราคา BOQ : 1 ชุด 3. ภาพ Perspective ( Drawing : Hand Sketch ) : 1 ชิ้นงาน ประเภทไฟล์มีทั้ง Paperwork, JPG หรือ PDF **แก้ไขแบบได้ 2 ครั้ง ระยะเวลาทำงานตั้งแต่ 10-17 วัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน หากต้องการให้ทำตามแบบสวนด้วย สามารถแจ้งภายหลังได้ครับ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Package Large : พื้นที่มากกว่า 50 ตรม. ฿ 6,000
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ลูกค้าจะได้รับ พรีเซนต์ไอเดีย บรรยากาศ ( Mood & Tone ) มุมมองทัศนียภาพ ( Perspective ) ระบุชนิดพันธุ์ไม้, จำนวน, ขนาดพันธุ์ไม้ วัสดุ( Material ) พื้น แบบไฟ 1. แบบสวน ( Layout Plan ) พร้อมทั้ง Scale คำนวณชัดเจน : 1 แบบ 2. รายละเอียดการประเมินราคา BOQ : 1 ชุด 3. ภาพ Perspective ( Drawing : Hand Sketch ) : 1 ชิ้นงาน ประเภทไฟล์มีทั้ง Paperwork, JPG หรือ PDF **แก้ไขแบบได้ 2 ครั้ง ระยะเวลาทำงานตั้งแต่ 15-22 วัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน หากต้องการให้ทำตามแบบสวนด้วย สามารถแจ้งภายหลังได้ครับ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Package Plusmore : แพ็กเกจนี้เพิ่มในแง่ด้านมุมมองสวนแบบ 3D ( ขนาดพื้นที่ได้ตั้งแต่ 1 ตารางเมตรขึ้นไป )฿ 12,000
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ลูกค้าจะได้รับ พรีเซนต์ไอเดีย บรรยากาศ ( Mood & Tone ) มุมมองทัศนียภาพ ( Perspective ) ระบุชนิดพันธุ์ไม้, จำนวน, ขนาดพันธุ์ไม้ วัสดุ( Material ) พื้น แบบไฟ 1. แบบสวน (Sketchup 3D) พร้อมทั้ง Scale คำนวณชัดเจน : 1 ไฟล์ 2. รายละเอียดการประเมินราคา BOQ : 1 ชุด 3. ภาพ Perspective ( Drawing : Hand Sketch ) : 1 ชิ้นงาน ประเภทไฟล์มีทั้ง Paperwork, JPG หรือ PDF **แก้ไขแบบได้ 2 ครั้ง ระยะเวลาทำงานตั้งแต่ 20-27 วัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน หากต้องการให้ทำตามแบบสวนด้วย สามารถแจ้งภายหลังได้ครับ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Panupong
Panupong

ประสบการณ์ในการออกแบบจัดสวน รับจัดสวนมากกว่า 15 ปี มีทั้งการรับออกแบบสวน และจัดสวนประเภทต่างๆ รับจัดทำสนามหญ้า, น้ำตก, น้ำพุ การออกแบบวางระบบไฟ ระบบสปริงเกอร์รดน้ำ Greenerylandscape.. นิยามแห่ง Creativity + Innovation = Different Landscape & Garden -- ซื่อสัตย์ จริงใจ ใส่ใจ...ในรายละเอียด --

ประสบการณ์ในการออกแบบจัดสวน รับจัดสวนมากกว่า 15 ปี มีทั้งการรับออกแบบสวน และจัดสวนประเภทต่างๆ รับจัดทำสนามหญ้า, น้ำตก, น้ำพุ การออกแบบวางระบบไฟ ระบบสปริงเกอร์รดน้ำ Greenerylandscape.. นิยามแห่ง Creativity + Innovation = Different Landscape & Garden -- ซื่อสัตย์ จริงใจ ใส่ใจ...ในรายละเอียด --

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
2 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!