ถอดแบบ ประมาณราคา ระบบโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน และงานระบบประกอบอาคาร

การให้บริการ 1. รับถอดแบบ | ประมาณราคา | จัดทำบัญชีแสดงรายก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร โดยแบ่งเป็น ประเภทของงานดังนี้ - บ้านพักอาศัยทั่วไป - คอนโดมิเนียม - Mix-Used หรือห้างสรรพสินค้า - โรงงานที่เป็น Greenfield และ Brownfield, คลังสินค้า (ไม่รวมงาน Process และ Instruments) - โรงแรมระดับ 3 ถึง 5 ดาว - อาคารประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ 2. รับควบคุมต้นทุนโครงการ (Cost Control) ตามขั้นตอนดังนี้ - Pre-Design Stage: สร้างรายการต้นทุน (Cost Breakdown Structure) เพื่อประมาณการต้นทุนของงานแต่ละสัญญาตาม Work Breakdown Structure - Design Stage & Preliminary Design - กรอบงบประมาณโครงการ (Budget Framework) - Design Stage & Design Development - Design Stage & Detailed Design - Tender Stage *(การจัดทำราคางบประมาณในแต่ละ Stage ขอให้ระบุความต้องการให้ชัดเจน เนื่องจากมีผลต่อการประเมินราคา) 3. รับทำตารางเปรียบเทียบ และทำ Evaluate ภาพรวม หรือแต่ละไอเทม เพื่อนำไปวิเคราะห์ แต่ต่อรองราคากับผู้รับเหมา หรือ Supplier ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ถอดแบบ ประมาณราคา ระบบโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน และงานระบบประกอบอาคาร

  • 1. แจ้งประเภทของงานว่าเป็นประเภทไหน พื้นที่ใช้สอยกี่ตร.ม สูงกี่ชั้น โครงการอยู่ที่จังหวัดอะไร และระยะเวลาในการทำงาน
  • 2. ระบุความต้องการของลูกค้าว่าต้องการให้จัดทำอะไรบ้าง เช่น Blank BOQ, Takeoff, ใส่ราคา (ทำราคาในนามผู้รับเหมา - กรุณาระบุเกรดของผู้รับเหมาว่าต้องการเกรด A, B, C, โอนเนอร์ หรือผู้ออกแบบ)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ไฟล์บัญชีแสดงรายการวัสดุและราคางานก่อสร้าง เป็น PDF และ Excel 2. ไฟล์ Backup Takeoff เป็น Excel 3. ไฟล์ใบเสนอราคา (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลง

ฟรีแลนซ์
Sureerat

ประสบการณ์ทำงานทางด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ประเมินราคา และวิเคราะห์ต้นทุน มากว่า 10 ปี พร้อมทีมงาน - ถอดแบบประมาณราคา (งานโครงสร้าง , งานสถาปัตย์ , งานระบบ ) - ควบคุมงาน/ตรวจสอบ Payment โครงการ - Payment - VO งานเพิ่มลดโครงการ - ควบคุม, ตรวจสอบวัสดุให้ตรง spec,ดูควบคู่ไปกับ Cost Control

10/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
15 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน