ออกแบบภายใน พื้นที่สำนักงานและที่พักอาศัย

ดำเนินการให้บริการงานด้านออกแบบภายในและให้คำปรึกษาด้านออกแบบภายใน พร้อมงานจัดวางผังแปลนเฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน และที่พักอาศัย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบภายใน พื้นที่สำนักงานและที่พักอาศัย

  • 1. รับข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นและตามความต้องการของลูกค้า ระยะเวลา งบประมาณ
  • 2. เข้าสำรวจพื้นที่งาน และสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งตรวจสอบขนาดพื้นที่
แพ็กเกจ
Packet A.
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

PDF. File , AutoCad File -Furniture Layout - Space Planning *** 1.ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดผังแปลนงานนั้น 2.ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่นอกเนื้อจากนี้ ราคาคิดตามเนื้องาน และที่ได้มีการสรุปจากลูกค้า 3. กรณีปรับแก้ไขงานได้จำนวน 3 ครั้ง มากกว่านั้นอยู่ที่ตกลง กับลูกค้า

Packet B.
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

PDF. File , AutoCad File - Furniture Layout - Space Planning - สำรวจพื้นที่หน้างาน ตรวจสอบขนาดพื้นที่จริง *** 1.ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดผังแปลนงานนั้น 2.ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่นอกเนื้อจากนี้ ราคาคิดตามเนื้องาน และที่ได้มีการสรุปจากลูกค้า 3. กรณีปรับแก้ไขงานได้จำนวน 3 ครั้ง มากกว่านั้นอยู่ที่ตกลง กับลูกค้า

Packet C.
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

PDF. File , AutoCad File - Furniture Layout - Space Planning - สำรวจพื้นที่หน้างาน ตรวจสอบขนาดพื้นที่จริง - ภาพแนวความคิดในงานออกแบบ เพื่อใช้พัฒนางานต่อไป *** 1.ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดผังแปลนงานนั้น 2.ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่นอกเนื้อจากนี้ ราคาคิดตามเนื้องาน และที่ได้มีการสรุปจากลูกค้า 3. กรณีปรับแก้ไขงานได้จำนวน 3 ครั้ง มากกว่านั้นอยู่ที่ตกลง กับลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Ekachai

ด้วยประสบการณ์ด้านงานออกแบบภายในกว่า15ปี มีความเชียวชาญด้าน Interior design. Furniture Design , Space Planning , Shop working drawing , Detail Drawings Project Management

03/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน