รับทำ 3D Interior Perspective

รับทำภาพ Perspective ออกแบบตกแต่งภายใน ด้วยโปรแกรม 3Ds max - corona render งาน Residence,condo,hotel,retail shop และอื่น ๆ ***3D Interior Perspective*** ราคาเริ่มต้น 250 บาท / ตร.ม. - ไม่จำกัดมุม (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่) ไฟล์ที่ได้รับ ภาพPerspective.jpg - ไฟล์ Present.pdf ขนาดภาพเป็นไปตามความเหมาะสมของมุมนั้นๆ ****ราคานี้ไม่รวมเขียนแบบ Construction**** *ข้อมูลการออกแบบภาพ 3D -ไฟล์แคด -Mood and tone , theme ,concept หรือรูปตัวอย่างที่ต้องการ -Material ที่ต้องการ(หากมี)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ 3D Interior Perspective

  • 1. 3D Perspective - Interior ออกแบบตกแต่งภายใน
  • 2. 1.รับ Brief รายละเอียดขอบเขตงาน ประเภทงาน นำเสนอ reference ที่ต้องการต่าง ๆ 2.แจกแจงข้อมูลต่าง ๆ ไฟล์Cad ภาพอ้างอิง 3.เสนอราคา และระยะเวลาการทำงาน 4.ส่งดราฟครั้งที่ 1 5.ส่งดราฟครั้งที่ 2 (หลังมีการแก้ไข) 6.ส่งแบบ final หลังอนุมัติงาน
แพ็กเกจ
3D Perspective - Interior
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

***3D Interior Perspective*** ราคาเริ่มต้น 250 บาท / ตร.ม. - ไม่จำกัดมุม (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่) ไฟล์ที่ได้รับ ภาพPerspective.jpg - ไฟล์ Present.pdf ขนาดภาพเป็นไปตามความเหมาะสมของมุมนั้นๆ ****ราคานี้ไม่รวมเขียนแบบ Construction**** สามารถปรับแก้ไขชิ้นงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Wassanagorn

Interior designer - ออกแบบและทำภาพ 3D Perspective โปรแกรม 3dsmax vary render - ประเภท condo,residence และอื่นๆ

04/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน