milestone

รับออกแบบภายใน Shop,Booth,Kiosk,Office และอื่นๆ

รับทำภาพ3D Perspective Interior/Exterior ออกแบบตกแต่งภายใน บ้าน /Condo/Hotel/Lobby/Shop Retail/Restaurant/Coffee Shop/Booth Event 1. 3D ออกแบบตกแต่งภายในเริ่มต้น 2,500 บาท 2. 3D ออกแบบตกแต่งภายนอกเริ่มต้น 3,000 บาท 4. 3D Model เริ่มต้น 1,500 บาท ในส่วนของการออกแบบภาพ 3D ลูกค้าต้องมีไอเดีย Concept,Theme image,material หรือไฟล์ autocad *หากไม่มีทางเรายินดีเขียนให้ในราคาตามขนาดของงาน Portfolio https://www.flickr.com/photos/166240227@N08/

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบภายใน Shop,Booth,Kiosk,Office และอื่นๆ

  • 1. รับบรีพจากลูกค้า
  • 2. ออกแบบงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. 3D ออกแบบตกแต่งภายในเริ่มต้น 2,500 บาท 2. 3D ออกแบบตกแต่งภายนอกเริ่มต้น 3,000 บาท 3. 3D Model เริ่มต้น 1,500 บาท

ฟรีแลนซ์
CID

Cidin3d หรือ CID เป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน สามารถออกแบบได้ทั้งหมดเกี่ยวกับงานภายใน ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ไหน สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั้งหมด รวมทั้งการออกแบบให้ได้ฟังชั่นและเอาใจใส่กับงาน ความสามารถของนักออกแบบ อาทิเช่น -Interior designer -3D visualizer -3D modeling -3D rendering exterior&Interior

02/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน