milestone

รับออกแบบภูมิทัศน์ Landscape

**(( งานออกแบบพร้อมภาพบรรยากาศจำลองและงานเขียนแบบก่อสร้างยื่นขออนุญาต โดยมี ภูมิสถาปนิก ระดับภาคี - สถาปนิก ระดับภาคี - วิศวกร ระดับภาคี เซ็นต์รับรองงานออกแบบและก่อสร้างได้ทั้งหมด )) (( ลักษณะงานออกแบบ )) 1. งานภูมิสถาปัตยกรรม / ภูมิทัศน์ / พื้นที่สีเขียวสวนต่างๆ / พื้นที่กิจกรรมทั้งหมด -จัดทำงานออกแบบได้ -จัดทำแบบก่อสร้างหรือขออนุญาตได้ -จัดทำงาน EIA ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2. งานออกแบบสถาปัตยกรรม / บ้านพัก / อาคารสาธารณะ / ตกแต่งภายนอกอาคาร / รีโนเวทต่อเติม -จัดทำงานออกแบบได้ -จัดทำแบบก่อสร้างหรือขออนุญาตได้ 3. รับ SURVAY สำรวจพื้นที่กำหนดจุดพิกัดพื้นที่เพื่อใช้ในการออกแบบ (( เนื้องานงานออกแบบที่จะได้รับ )) 1. ขั้นนำเสนองานออกแบบ -แปลนแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบทั้งหมด -โมเดลจำลอง(3D)พร้อมทำภาพบรรยากาศสมจริง ทุกมุม 2.ขั้นเขียนแบบก่อสร้าง -แบบแสดงรายละเอียดตามประเภท "ลักษณะงานออกแบบ" -แบบแสดงระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ ทั้งหมด -แบบอื่นๆตามแบบก่อสร้างที่เกี่่ยวข้องทั้งหมด 3.ขั้นประมาณราคากลาง (( ไฟล์ดำเนินงาน )) -ไฟล์โปรแกรม Sketchup, AutoCad หรืออื่นๆ ***สามารถเข้าไปตรวจสอบและเก็บข้อมูลหน้าไซต์งานได้ทุกจังหวัด*** -หมายเหตุ* ราคาตามแพคเกทเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น ราคางานจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดงานและความซับซ้อนของสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบภูมิทัศน์ Landscape

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดพื้นที่ขอบเขตงานออกแบบและเขียนแบบ
  • 2. ลูกค้าส่งรายละเอียดเนื้องานที่ต้องการเป็น Reference Image
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม.(ราคาเริ่มต้น)
1.ขั้นออกแบบขึ้นโมเดลจำลองพร้อมภาพบรรยากาศสมจริง / ภาพ Add 2.เขียนแบบก่อสร้างตามงานออกแบบ 3.ประมาณราคาตามงานออกแบบ
ขนาดพื้นที่ 50 ตรม.-250 ตรม. (ราคาเริ่มต้น)
1.ขั้นออกแบบขึ้นโมเดลจำลองพร้อมภาพบรรยากาศสมจริง / ภาพ Add 2.เขียนแบบก่อสร้างตามงานออกแบบ 3.ประมาณราคาตามงานออกแบบ
ขนาดพื้นที่ 250 ขั้นไปถึง 100 ไร่ (ราคาเริ่มต้น)
1.ขั้นออกแบบขึ้นโมเดลจำลองพร้อมภาพบรรยากาศสมจริง / ภาพ Add 2.เขียนแบบก่อสร้างตามงานออกแบบ 3.ประมาณราคาตามงานออกแบบ
ปรับแก้ชิ้นงานได้
5 ครั้ง
5 ครั้ง
5 ครั้ง
ระยะเวลาส่งมอบงาน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
ไฟล์งานต้นฉบับ
กำหนดสเปควัสดุ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
สำรวจพื้นที่หน้างาน
วางผังพื้นที่การใช้งาน
ออกแบบต่อเติมและรีโนเวท
วางผังงานระบบสาธารณูปโภค
2D Rendering และ Perspective
-
3D Rendering และ Perspective
-
ประเมินราคา
-
เขียนแบบก่อสร้าง
-
ราคา
฿ 10,000
฿ 20,000
฿ 30,000
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
วชิรญาณ์

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมตั้งแต่สวนบ้านขนาดเล็ก-พื้นที่ขนาด 50 ไร่ขึ้นไป พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาทางด้านงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมด้วยประสบการณ์การทำงาน 3 ปี มีโครงการงานออกแบบมากกว่า 100 โครงการ มีใบประกอบวิชาชีพภูมิสถาปนิกควบคุม

11/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
51 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน