JIG PLATE BEND 3D to 2D DWG

ดราฟแบบผลิต BOM Assembly ,CAD 3D to DWG 2D งาน CNC ,Milling machine โดยใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Professional 2020 ในการคราฟ แก้ไขไฟล์ได้ .sat .stp .igs .stl

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ JIG PLATE BEND 3D to 2D DWG

  • 1. รับแบบ 3D
  • 2. ประเมินราคา ตกลงราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

pdf , dwg

ฟรีแลนซ์
Anajak

2560 - ปันจุบัน มีประสบการณ์ทำงานให้ด้าน R&D ,design ,drawing เวลาว่าง มีงานส่วนตัว คือ รับงานคราฟแบบ 2D โดยใช้ Autodesk Inventor Professional 2020 ประวัติการศึกษา - จบปริญาตรี จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขางาน วิศวกรรมยานยนต์

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน