รับออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล 2D&3D ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor, Auto CAD

1.รับเขียนแบบ,ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3D โปรแกรม Autodesk Inventor, Auto CAD 1.1 จากแผ่นกระดาษสเก๊ตมือ เพื่อ Draft ขึ้นเป็น 3D ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor 1.2 แกะแบบ ถอดแบบ ชิ้นงานจริง เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ เขียนให้เหมือน หรือ Modify 1.3 รับConcept มาออกแบบ-เขียนแบบ 1.4 เขียนแบบเพื่อเอาไปผลิต ส่งช่างผลิต ชิ้นส่วนเครื่องจักรงาน เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ 1.5 เขียนงานPart, Assembly,ฺBOM, Drawing 1.6 เขียนงาน โลหะแผ่น งานพับ งานคลี่ 1.7 อื่นๆ ตามแบบ Order 2..รับเขียนแบบโครงสร้างจากเหล็กรูปพรรณหรือวัสดุอื่นๆ 3.รับงานออกแบบแผ่นคลี่(Sheet metal) พร้อมคลี่ออกเป็น2D

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล 2D&3D ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor, Auto CAD

  • 1. รับข้อมูล วัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ว่าจ้าง ได้แก่ รายละเอียดขนาดต่างๆ, ขอบเขตงาน และ เวลาที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
  • 2. พิจารณา เสนอราคา และวันส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
ขึ้นรูป 3D โปรแกรม Autodesk Inventor Part < =20 Pcs.
ประกอบ ขึ้นงาน 3D จำนวน ชิ้นงานไม่เกิน 20 ชิ้น
ขึ้นรูป 3D โปรแกรม Autodesk Inventor Part >20 และ <=50 Pcs.
ประกอบ ขึ้นงาน 3D จำนวน มากว่า 20 ชิ้นไม่เกิน 50 ชิ้น
ขึ้นรูป 3D โปรแกรม Autodesk Inventor Part >50 และ <=70 Pcs.
ประกอบ ขึ้นงาน 3D จำนวน มากกว่า 50 ชิ้นไม่เกิน 70 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน
3 วัน
7 วัน
12 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
ขนาดพื้นที่ใช้สอย
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
จำนวนภาพ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
สร้างแบบจำลองชิ้นงาน
กำหนดสเปควัสดุ
2D Rendering และ Perspective
3D Rendering และ Perspective
ราคา
฿ 2,500
฿ 5,000
฿ 7,500
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
Chayut

ผมชื่อ ชยุต มีความถนัดด้านการออกแบบเขียนแบบเครื่องจักรกล และงานเชื่อม สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ solid work ,Auto cad, Autodesk inventor มีประสบการณ์ ทำงาน ด้านออกแบบเขียนแบบ 20 ปี

06/2019
เป็นสมาชิก
95 %
งานสำเร็จ
21 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน