Renovate Works & Gamer room

ออกแบบตกแต่งภายในห้องเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานและใช้พื้นที่ไม่ได้ใช้งานทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตกแต่งห้องให้มีความสวยงาม หลักการออกแบบคือ สำรวจความต้องการว่าจะทำอย่างไรเพื่อพื้นที่ทำงานและพื้นที่นอนอยู่ในห้องที่มีขนาด กว้าง 2.6xลึก3.6xสูง2.65m. และไม่ทำให้ห้องดูแคบ เลยมี idea ให้พิ้นที่ทำงานอยู่ด้านล่าง พื้นที่นอนอยู่ด้านบนของพิ้นที่ทำงาน เป็นการใช้งานของพิ้นที่ด้านความสูงให้เป็นประโยชน์ ทำให้มีพิ้นที่การใช้งานในห้องเพิ่มมากขึ้น ตกแต่งห้องด้วยไฟ 4 ดวง และไฟเส้น LED ที่ติดตามขอบโต๊ะ mood&tone ออกแบบให้เหมาะกับความต้องการของ user ที่จะใช้ห้องเพื่อการทำงาน,เล่นเกมและสำหรับการพักผ่อน จึงเลือกใช้สีเทาเป็นสีของห้องตัดกับสีเหลืองส้มที่เป็นสีของไม้ ทำให้ห้องไม่ดูทึบและสว่างเกินไป มีหน้าต่างและผนังบัวที่ช่วยการระบายอากาศไม่ทำให้ห้องอับชื้น และให้แสงสว่างจากหน้าต่าง ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Rhino และเรนเดอร์ด้วยโปรแกรม V-ray

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Renovate Works & Gamer room

  • 1. สอบถามความต้องการ เช่น ต้องห้องในลักษณะใด-->เรียบหรู,เรีบยง่าย,เพิ่มพื้นที่การใช้งาน อื่นๆ,Mood&tone,วัสดุ
  • 2. วัดพื้นที่ กว้าง*ยาว*สูง เพื่อกำหนดขนาดให้สะดวกต่อการ sketch แบบ
แพ็กเกจ
Normal
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

รับบรีฟจากลูกค้า sketch 5 แบบ เลือก 3 แบบ จาก 3 แบบ นำไปทำใน Rhino และ render แบบธรรมดา ส่ง draft แรกให้ลูกค้าดู แก้ไขได้ 2 ครั้ง ส่ง draft ครั้งที่ 2 หลังการแก้ไขทั้ง3แบบ, render แบบธรรมดา ส่ง draft ครั้งที่ 3 หลังการแก้ไขทั้ง3แบบ, render แบบธรรมดาและเลือก 1 แบบ จาก 1 แบบ Render ใน V-rey และส่งแบบสุดท้าย ไฟล์ที่จะได้รับ - ไฟล์ 3D studio(.3ds) หรือตามความต้องการ - ไฟล์รูป .jpg --> resolution 1920x1080 px หรือตามความต้องการไม่เกิน 2,560 x 1,440 px - ไฟล์เล่มเขียนแบบแสดงรายการทั้งหมด .pdf -

Standard
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รับบรีฟจากลูกค้า sketch 5 แบบ เลือก 3 แบบ จาก 3 แบบ นำไปทำใน Rhino และ render แบบธรรมดา ส่ง draft แรกให้ลูกค้าดู แก้ไขได้ 2 ครั้ง ส่ง draft ครั้งที่ 2 หลังการแก้ไขทั้ง3แบบ, render แบบธรรมดา ส่ง draft ครั้งที่ 3 หลังการแก้ไขทั้ง3แบบ, render แบบธรรมดาและเลือก 1 แบบ จาก 1 แบบ Render ใน V-rey และส่งแบบสุดท้าย ไฟล์ที่จะได้รับ - ไฟล์ 3D studio(.3ds) หรือตามความต้องการ - ไฟล์รูป .jpg --> resolution 2,560 x 1,440 px - ไฟล์ video animation resolution1,920x1,080px - ไฟล์เล่มเขียนแบบแสดงรายการทั้งหมด .pdf

ฟรีแลนซ์
มูฮำมัดฟิลดาวส์

จบจาก สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี จาก บริษัท ลัดดาการ์เดนช็อป Ladda garden shop ความสามรถ - คิดและออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทไม้และยาง - ขึ้นรูป 3D ได้(program Rhino) รวมถึงการทำรูปเล่มของชิ้นงานนั้นๆ - Render งาน 3 มิติ - คิดและออแบบโลโก้

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน