Perspective Exterior/Interior & Animation รับออกแบบ,ทำภาพ 3D โดยสถาปนิก

- รับออกแบบ,รีโนเวท,บ้าน,ร้านแฟ,อาคารทุกประเภท - รับทำภาพ 3D Perspective Exterior / Interior ครับ - รับทำ Animation งานสถาปัตยกรรมครับ - รับปั้น 3D Model ด้วยโปรแกรม Sketch up ครับ Design & Architect ---------------- รับออกแบบอาคารทุกประเภท โดยคิดราคาอยู่ที่ 300 บาท/ต่อตารางเมตร Exterior / Interior Perspective ---------------- ราคาต่อ 1 รูปอยู่ที่ 3,000 บาทครับ -Small package . ( 3D PERSPECTIVE ) -ราคา 3000 บาท / 1 อาคาร /1 รูป /(ราคาปรับตามสเกลงานครับ) -Medium package . ( 3D PERSPECTIVE ) -ราคาเริ่มต้น 5000 บาท / 1 อาคาร / 2 มุม / 2 รูป (ราคาปรับตามสเกลงานครับ) -Big package . ( 3D PERSPECTIVE + ขึ้นโมเดล 3D + แปลนพื้น/Floor plan + ทำโปสเตอร์โฆษณา) ราคาเริ่มต้น 9000 บาท / 1 อาคาร / 2 มุม / 2 รูป / Floor plan /โปสเตอร์โฆษณา (ราคาปรับตามสเกลงานครับ) Animation - นาทีละ 8500 บาท - หากให้ขึ้นโมเดล คิดเพิ่มขั้นต่ำ 800 บาท( ราคาตามขนาด Scale ของงานครับ ) ***ทุกงานสามารถพูดคุย เสนอความคิด ต่อรองกันได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Perspective Exterior/Interior & Animation รับออกแบบ,ทำภาพ 3D โดยสถาปนิก

  • 1. พูดคุย เสนอความต้องการของลูกค้า
  • 2. รับไฟล์งาน 3D ไฟล์นามสกุล Sketch up / รับไฟล์งาน 2D ไฟล์นามสกุล Auto cad จากลูกค้า (ในกรณีลูกค้าไม่มีไฟล์ 3D Model จะใช้เวลาขึ้นโมเดลงาน​ 2-3​ วัน​ครับ)
แพ็กเกจ
Small package . ( 3D PERSPECTIVE ) -ราคา 3,000 บาท / 1 อาคาร / 1 รูป /(ราคาปรับตามสเกลงานครับ) *แก้ไขชิ้นงานได้ 3 ครั้ง
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ภาพ 3D perspective - ไฟล์ภาพ 1 ภาพ (ไฟล์ภาพความละเอียดสูง) ******ขึ้นโมเดล 3D บวกเพิ่ม 800 บาท(ผู้ว่าจ้างต้องมีแปลนบ้านพร้อมระยะ และภาพตัวอย่างอาคาร) ******(เพิ่มรูปต่อไปของอาคารเดิม รูปละ 2,000 บาท)

Medium package . ( 3D PERSPECTIVE) -ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท / 1 อาคาร / 2 มุม / 2 รูป(ราคาปรับตามสเกลงานครับ) *แก้ไขชิ้นงานได้ 3 ครั้ง
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ภาพ 3D perspective - ไฟล์ภาพ 2 ภาพ (ไฟล์ภาพความละเอียดสูง) ******(เพิ่มรูปต่อไปของอาคารเดิม รูปละ 2,000 บาท) ******ขึ้นโมเดล 3D บวกเพิ่ม 800 บาท(ผู้ว่าจ้างต้องมีแปลนบ้านพร้อมระยะ และภาพตัวอย่างอ่าคาร)

Big package . ( 3D PERSPECTIVE + ขึ้นโมเดล 3D + แปลนพื้น/Floor plan + ทำโปสเตอร์โฆษณา) -ราคาเริ่มต้น 9000 บาท / 1 อาคาร / 2 มุม / 2 รูป / Floor plan /โปสเตอร์โฆษณา (ราคาปรับตามสเกลงานครับ) *แก้ไขชิ้นงานได้ 3 ครั้ง
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ภาพ 3D perspective - (ไฟล์ภาพความละเอียดสูง) - ไฟล์โมเดล - ภาพ Floor plan - ภาพโปสเตอร์นำเสนอโครงการ ******(เพิ่มรูปต่อไปของอาคารเดิม รูปละ 2,000 บาท)

ฟรีแลนซ์
พศวีร์

สวัสดีครับ ผมทำงานด้านสถาปัตยกรรม การทำภาพ 3D โดยตรง และมีความสุขกับการทำงาน 3D Perspective ครับ

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
25 ครั้ง
ขายได้
53 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน