บริการออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอกพร้อมทีมวิศวกร ( Architectural Design Package )

บริการออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอกพร้อมทีมวิศวกร ( Architectural Design Package ) อาทิ บ้านพักอาศัยส่วนบุคคล / อาคารสาธารณะ / พิพิธภัณฑ์ / โรงงาน / ที่พักอาศัยรวม / เป็นต้น งานบริการประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1.งานออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้นพร้อมงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ( Preliminary and Feasibilities Study ) 2.งานพัฒนาแบบสถาปัตยกรรมพร้อมงานวิศวกรรม ( Development ) 3.งานแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ( Permit Drawing ) *(ถ้ามี) 4.งานแบบก่อสร้าง ( Construction Drawing ) 5.งานบัญชีราคาและปริมาณ(ราคากลาง/ราคาตลาด) ( BOQ ) * หมายเหตุ งานบริการข้างต้นนี้ ไม่รวมงานต่อไปนี้ - งานออกแบบตกแต่งภายใน ( Interior Design ) - งานออกแบบไฟฟ้าและแสงสว่างในส่วนงานตกแต่งภายใน ( Interior Lighting Design ) - งานป้ายและสัญลักษณ์ ( Signage ) - งานตกแต่งสวน ( Landscape ) - งานศึกษาและแบบส่งการศึกษาสิ่งแวดล้อม (EIA) - งานแบบเพื่อรายละเอียดก่อสร้างและสร้างจริง ( Shop Drawing & Asbuilt ) - งานจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง / งานรับรองมาตรฐานอาคารในทุกระดับ ( Accredited Specialist)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอกพร้อมทีมวิศวกร ( Architectural Design Package )

  • 1. รับข้อมูลความต้องการขอลูกค้า
  • 2. ตรวจสอบความเป็นไปได้โครงการเบื่องต้นเพื่อประมาณราคาโครงการเบื้่องต้น
แพ็กเกจ
งานออกแบบสถาปัยกรรมภายนอกพร้อมงานวิศวกรรม (Architectural Design Package)
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

งานออกแบบสถาปัยกรรมภายนอกพร้อมงานวิศวกรรม (Architectural Design Package) - งานออกแบบเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (พร้อมลงนาม) - งานออกแบบเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (พร้อมลงนาม) - งานออกแบบเขียนแบบงานวิศวกรรมงานระบบ (พร้อมลงนาม) - บัญชีปริมาณงานและราคา (BOQ) - แบบขออนุญาต (พร้อมลงนาม) *(ถ้ามี) * หมายเหตุ - ราคาค่าวิชาชีพขึ้นอยู่กับประเภทอาคาร คุณภาพของวัสดุในโครงการ - ระยะเวลาการทำงานส่งงานขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ฟรีแลนซ์
ภาณุพงศ์

- ประกอบวิชาชีพสถาปนิกพร้อมใบอนุญาต - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี - ถนัดงานออกแบบแนว Modern / Contemporary

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน