รับเขียนแบบ Part เครื่องกล 3D 2D ด้วยโปรแกรม Solidworks

- เขียนแบบ ออกแบบ Part เครื่องกล 3D 2D - ดราฟแบบ - ออกแบบ JIG & FIXTURE งานเชื่อมประกอบ - ออกแบบเครื่องจักรการเกษตร - เขียนแบบ แม่พิมพ์ single die , Compound Die , Progressive Die ด้วยโปรแกรม Solidworks

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบ Part เครื่องกล 3D 2D ด้วยโปรแกรม Solidworks

  • 1. บอกรายละเอียดของงานที่ต้องการ
  • 2. ตกลงราคาและกำหนดส่งมอบ
แพ็กเกจ
basic
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. File. 3D 2. File. Darwing

High level
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. File. 3D 2. Cutting Data เพื่อใช้ในการผลิต เช่น งาน Laser ' Bending ( DXF. PDF. DWG.) 3. File. Darwing

ฟรีแลนซ์
Nattawut

เขียนแบบ ออกแบบ Part เครื่องกล 3D 2D ดราฟแบบ JIG & FIXTURE งานเชื่อมประกอบ เครื่องจักรการเกษตร ออกแบบแม่พิมพ์ single die , Compound Die , Progressive Die ด้วยโปรแกรม Solidworks

04/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน