รับออกแบบสวน/ออกแบบภูมิทัศน์

รับออกแบบสวนและภูมิทัศน์อาทิ สวนบ้าน สวนหย่อม สวนร้านกาแฟ สวนร้านอาหาร หรือพื้นที่ภายนอกอาคารอื่น ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบสวน/ออกแบบภูมิทัศน์

  • 1. บรีฟงาน สอบถามรูปแบบงาน ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งพื้นที่ ที่จะออกแบบ สไตล์งานที่ต้องการ งบประมาณ และข้อจำกัดอื่นๆที่จำเป็นต่อการนำมาใช้ออกแบบ
  • 2. สเก็ตงานส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ และขึ้นโมเดล 3D เป็นไฟล์ JPG. สามารถขอแก้งานเพิ่มได้ 1 ครั้งฟรี เพิ่มจากนี้ขอคิดเพิ่มครั้งละ 300-500บาท ตามระยะเวลาที่เสียไป
แพ็กเกจ
ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1000 ตร.ม
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

- แบบแปลน 2D HardScape และ SoftScape - ภาพ Render จำนวน 2 ภาพ (ต้องการภาพมุมอื่นเพิ่มจะคิดเพิ่มภาพละ 300-500 ตามความยากง่ายและถ้าต้องการวิดีโอนำเสนอโครงการจะคิดเพิ่มตามความยากง่ายของเนื้องานขั้นต่ำ 500 ขึ้นไป) - การระบุวัสดุ HardScape And Softscape ในแบบเพื่อนำไปก่อสร้างจริง - ไม่ส่งมอบไฟล์งานต้นฉบับ ** ที่ดินโครงการที่มีข้อจำกัดต่างๆ ผู้จ้างจำเป็นต้องมีการรังวัดที่ดิน (survey) ซึ่่งจะนำมาเป็น basemap ในการออกแบบวางผังต่อไป ซึ่งเป็นส่วนรับผิดชอบเองของผู้ว่าจ้าง **

ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 2000 ตร.ม
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

- แบบแปลน 2D HardScape และ SoftScape - ภาพ Render จำนวน 4 ภาพ (ต้องการภาพมุมอื่นเพิ่มจะคิดเพิ่มภาพละ 300-500 ตามความยากง่ายและถ้าต้องการวิดีโอนำเสนอโครงการจะคิดเพิ่มตามความยากง่ายของเนื้องานขั้นต่ำ 500 ขึ้นไป) - การระบุวัสดุ HardScape And Softscape ในแบบเพื่อนำไปก่อสร้างจริง - ไม่ส่งมอบไฟล์งานต้นฉบับ (หรือตามแต่ตกลง) - แบบก่อสร้าง ** ที่ดินโครงการที่มีข้อจำกัดต่างๆ ผู้จ้างจำเป็นต้องมีการรังวัดที่ดิน (survey) ซึ่่งจะนำมาเป็น basemap ในการออกแบบวางผังต่อไป ซึ่งเป็นส่วนรับผิดชอบเองของผู้ว่าจ้าง **

ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 3500 ตร.ม
ระยะเวลาในการทำงาน 25 วัน

- แบบแปลน 2D HardScape และ SoftScape - ภาพ Render จำนวน 4 ภาพ (ต้องการภาพมุมอื่นเพิ่มจะคิดเพิ่มภาพละ 300-500 ตามความยากง่ายและถ้าต้องการวิดีโอนำเสนอโครงการจะคิดเพิ่มตามความยากง่ายของเนื้องานขั้นต่ำ 500 ขึ้นไป) - การระบุวัสดุ HardScape And Softscape ในแบบเพื่อนำไปก่อสร้างจริง - ไม่ส่งมอบไฟล์งานต้นฉบับ (หรือตามแต่ตกลง) - แบบก่อสร้าง ** ที่ดินโครงการที่มีข้อจำกัดต่างๆ ผู้จ้างจำเป็นต้องมีการรังวัดที่ดิน (survey) ซึ่่งจะนำมาเป็น basemap ในการออกแบบวางผังต่อไป ซึ่งเป็นส่วนรับผิดชอบเองของผู้ว่าจ้าง **

ฟรีแลนซ์
โฟล์ค

รับงานออกแบบวางผังงานภูมิทัศน์ สวนร้านกาแฟ สวนร้านอาหาร สวนต่างๆ ติดต่อที่เพจ ออกแบบสวน รับออกแบบสวน โคกหนองนา สวนเกษตร

06/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน