งานถอดแบบและประมาณราคา

ถอดแบบและประมาณราคา BOQ,BOM สำหรับเตรียมงาน ประมาณการ ยื่นกู้ ประเมินค่าใช้จ่ายในการทำงาน ถอดปริมาณจากแบบก่อสร้าง จากไฟลรูปภาพ จากไฟล CAD ,PDF หรือปริมาณตามความต้องการของลูกค้า สามารถแยกหมวดงานได้ - งานโครงสร้าง - งานสถาปัตย์ - งานระบบประกอบอาคาร - งานระบบสุขาภิบาล - งานไฟฟ้า ประปา แอร์ -งานตกแต่งภายใน - งานจัดสวน ปลูกต้นไม้ งานบริเวณ และงานอื่นๆที่ลูกค้าสนใจอยากได้ข้อมูล ให้คำปรึกษาในการทำงาน ปรสานงานสอบถามผู้ออกแบบ รายการที่ไม่ได้ระบุในแบบ หรือแบบขัดแย้งไม่ชัดเจน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานถอดแบบและประมาณราคา

  • 1. รับข้อมูลจากทางผู้ว่าจ้างเพื่อประเมินแบบและระยะเวลาการทำงาน เอกสารพิมพ์เขียว หรือรูปแบบไฟล (CAD,DWG,PDF,SKP,RVT,...)
  • 2. นัดหมายนำเสนอวิธีการทำงานและตกลงเรื่องขอบเขตงานให้ชัดเจน ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่าย ระยะเวลาดำเนินการ เงื่อนไขการ รับ - ส่ง งาน และการเปี่ยนแปลงงาน เพิ่ม-ลด ขณะที่กำลังดำเนินการ
แพ็กเกจ
งาน BOQ ทั่วไป บ้านพักอาศัย อาคารพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟลเอกสาร PDF ,EXCEL หรือไฟลข้อมูลเพิ่มเติมตามตกลง (CAD,DWG,RVT,SKP,etc.)

งานออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟลเอกสารรายการคำนวณ PDF ,EXCEL หรือไฟลข้อมูลเพิ่มเติมตามตกลง (CAD,DWG,RVT,SKP,etc.)

ฟรีแลนซ์
PHANUPONG

วิศวกรโยธา ทำงานในสายอาชีพมากว่า 10 ปี มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา ระดับสมัญวิศวกร ตกลงก่อนเริ่มงานได้ ทำงานดี เข้าใจงาน ติดตามตรวจสอบงานได้ อัธยาศัยดี คุยง่ายอธิบายชัดเจนครับ

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน