รับทำภาพ 3D Perspective Exterior/Interior

รับทำภาพ 3D Perspective Exterior/Interior ขึ้นโมเดล 3D sketchup ภาพ 3D Exteiror Perspective - 2,000 บาท ต่อ1รูป ภาพ 3D Inteiror Perspective - 2,000 บาท ต่อ1รูป โมเดล 3D sketchup - ราคาตามขนาดของงาน รายละเอียดในการทำงาน - ภาพ 3D Render โปรแกรม Lumion 10.5 และ V-ray ในการ Render ปรับแสง Texture ในโปรแกรม Photoshop - ลูกค้าต้องมีไฟล์ Autocad สำหรับการจ้างขึ้น 3D Model และ 3D Render - ลูกค้าต้องมีแบบ 3D MODEL - Mood , Tone Reference ในการทำงาน - ส่งตัวอย่างงานก่อน Render จริง - แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง (ก่อนส่งงานจริง) หากเกินจำนวนครั้งคิดราคา 500 บาท / ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ 3D Perspective Exterior/Interior

  • 1. ความต้องการของงาน เช่น Mood , Tone Reference , Design , Texture
  • 2. ตกลงราคา เวลาในการ สรุปงาน
แพ็กเกจ
Perspective Rendering
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Exterior หรือ Interior จำนวน 1 ภาพ ขนาดภาพ 1920 x 1080 ไฟล์ .jpg

Exterior Rendering
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Perspective Exterior จำนวน 2 ภาพ ขนาดภาพ 3840 x 2160 ไฟล์ .jpg

Exterior,Interior
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

Perspective Exterior Interior จำนวน 5 ภาพ ขนาดภาพ 3840 x 2160 ไฟล์ .jpg

ฟรีแลนซ์
apinach

รับทำ 3D Perspective Interior / Exterior 3D model Sketchup

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน