เขียนแบบ, Drafts, Perspective 3D ด้วยโปรแกรม ArchiCAD

0.0

รับเขียนแบบจาก ArchiCAD รับออกแบบ/ขึ้นโมเดลงาน 3มิติ แบบสถาปัตยกรรมภายนอกและตกแต่งภายใน เพื่อการนำเสนอ (Presentation) * สำหรับงาน 3D Model สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง ไฟล์ต้นฉบับคือ ArchiCAD เลือกรับไฟล์เป็น (SKP / IFC) พร้อมไฟล์ BIMx รับเขียนแบบก่อสร้างเพื่อขออนุญาต (Shop Drawing As-built) * สำหรับการเขียนแบบ Shop Drawing ส่งงานเป็นไฟล์ (PDF) สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ เขียนแบบ, Drafts, Perspective 3D ด้วยโปรแกรม ArchiCAD

  • 1. สอบถามความต้องการประเภทงานที่สนใจเบื้องต้น ระยะเวลา พร้อมเอกสารต่างๆ
  • 2. ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์แบบ PDF, SkecthUP

แพ็กเกจ ราคา เขียนแบบ, Drafts, Perspective 3D ด้วยโปรแกรม ArchiCAD

3D Model for Presentation

฿8,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สำหรับงาน 3D Model สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ไฟล์ต้นฉบับคือ ArchiCAD เลือกรับไฟล์เป็น (SKP / IFC) พร้อมไฟล์ BIMx สำหรับการนำเสนอผลงาน - เอกสารที่ได้รับคือ ไฟล์นามสกุล ArchiCAD (.Pln) / SketchUp (.SKP) และแบบแปลน, รูปด้าน และรูปตัด 2 รูป (.DWG)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

การเขียนแบบสถาปัตยกรรม

฿9,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รับเขียนแบบก่อสร้างเพื่อขออนุญาต (Shop Drawing As-built) * สำหรับการเขียนแบบ Shop Drawing ส่งงานเป็นไฟล์ (PDF) สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!