เขียนแบบ, Drafts, Perspective 3D ด้วยโปรแกรม ArchiCAD

รับเขียนแบบจาก ArchiCAD รับออกแบบ/ขึ้นโมเดลงาน 3มิติ แบบสถาปัตยกรรมภายนอกและตกแต่งภายใน เพื่อการนำเสนอ (Presentation) * สำหรับงาน 3D Model สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง ไฟล์ต้นฉบับคือ ArchiCAD เลือกรับไฟล์เป็น (SKP / IFC) พร้อมไฟล์ BIMx รับเขียนแบบก่อสร้างเพื่อขออนุญาต (Shop Drawing As-built) * สำหรับการเขียนแบบ Shop Drawing ส่งงานเป็นไฟล์ (PDF) สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบ, Drafts, Perspective 3D ด้วยโปรแกรม ArchiCAD

  • 1. สอบถามความต้องการประเภทงานที่สนใจเบื้องต้น ระยะเวลา พร้อมเอกสารต่างๆ
  • 2. ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์แบบ PDF, SkecthUP
แพ็กเกจ
3D Model for Presentation
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สำหรับงาน 3D Model สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง ไฟล์ต้นฉบับคือ ArchiCAD เลือกรับไฟล์เป็น (SKP / IFC) พร้อมไฟล์ BIMx สำหรับการนำเสนอผลงาน - เอกสารที่ได้รับคือ ไฟล์นามสกุล ArchiCAD (.Pln) / SketchUp (.SKP) และแบบแปลน, รูปด้าน และรูปตัด 2 รูป (.DWG)

การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รับเขียนแบบก่อสร้างเพื่อขออนุญาต (Shop Drawing As-built) * สำหรับการเขียนแบบ Shop Drawing ส่งงานเป็นไฟล์ (PDF) สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
sudarat

ทำงานเกี่ยวกับ Technology BIM / Consult และเป็นอาจารย์สอนพิเศษให้กับคณะสถาปัตยกรรม

09/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน