milestone

รับงานเขียนแบบ 2D , 3D พร้อมRenderสวยๆ ,รับออกแบบงานโยธาทุกชนิดพร้อมเซ็นต์ โดยทีมวิศวกรประสบการณ์สูง

รับเขียนแบบ 2D,3D แบบขออนุญาติ ออกแบบโครงสร้าง ออกแบบงานสถาปัตย์ พร้อมเซ็นต์รับรอง และปรึกษาเรื่องการก่อสร้าง รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ของบ้าน และระยะเวลาการออกแบบและทำแบบ ขึ้นอยู่กับการคุยความต้องการของเจ้าของบ้าน การออกแบบ และปรับแบบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานเขียนแบบ 2D , 3D พร้อมRenderสวยๆ ,รับออกแบบงานโยธาทุกชนิดพร้อมเซ็นต์ โดยทีมวิศวกรประสบการณ์สูง

  • 1. อัพเดทแบบร่างขั้นต้น ตาม concept ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
  • 2. พัฒนาแบบ อัพเดทแบบกับผู้ว่าจ้างสม่ำเสมอ (ผู้ว่าจ้างควรเขียน/สเกช/แสดงเป็นภาพ ลงในแบบเพื่อให้เข้าใจตรงกัน)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- เขียนแบบ Drawing ส่งตรวจงานเป็นไฟล์ PDF แก้ไขได้ 3 ครั้ง หากเกินกว่าจำนวนข้างต้น ก็ยังสามารถแก้เพิ่มได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามตกลง ! -เอกสารที่จะได้รับคือ ไฟล์ -PDF 1 ชุด -DWG. 1 ชุด หรือ รูปแบบไฟล์ การนำเสนออื่นๆ

ฟรีแลนซ์
อลงกรณ์

ชื่อ นาย อลงกรณ์ วงษ์แก้ว มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ ภาคีวิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา ทักษะและความสามารถ - ถอดปริมาณงาน และจัดทำBOQ - สามารถใช้โปรแกรม auto cad ,sketchup ,microsoft office ได้ดี

06/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
38 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน