Portrait Vector ART

รับงานดราฟภาพ แนว Portrait Vector โดยวาดจากรูปจริงที่ลูกค้าส่งมา เหมาะสำหรับการเก็บเป็นที่ระลึก หรือส่งเป็นของขวัญให้แก่เพื่อน พี่น้อง พ่อแม่ ในวันสำคัญต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม affinity designer

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Portrait Vector ART

  • 1. ส่งภาพต้นฉบับที่ต้องการให้วาด คมชัด รายละเอียดครบ
  • 2. ชำระเงิน ก่อนเริ่มงาน ตามในใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ภาพเดี่ยว
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น ระยะเวลา 1 - 2 วัน (ขึ้นอยู่รายละเอียดของงาน) ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง ไฟล์ที่ได้ PNG,JPEG,TIFF,PSD,PDF,EPS 300 dpi อย่างไดอย่างหนึ่ง

ภาพคู่
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น ระยะเวลา 2-3 วัน (ขึ้นอยู่รายละเอียดของงาน) ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง ไฟล์ที่ได้ PNG,JPEG,TIFF,PSD,PDF,EPS 300 dpi อย่างไดอย่างหนึ่ง

3คนขึ้นไปไม่เกิน 5 คน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น ระยะเวลา 3-5 วัน (ขึ้นอยู่รายละเอียดของงาน) ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง ไฟล์ที่ได้ PNG,JPEG,TIFF,PSD,PDF,EPS 300 dpi อย่างไดอย่างหนึ่ง ถ้าคนที่ 4 เป็นต้นไป คิดเพิ่มคนละ 199 บาท

ฟรีแลนซ์
ประกิจ

รับงานเทรซภาพ แนว Portrait Vector โดยวาดจากรูปจริงที่ลูกค้าส่งมา เหมาะสำหรับการเก็บเป็นที่ระลึก หรือส่งเป็นของขวัญให้ในวันสำคัญต่างๆ

07/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน