Consultant VISA& Workpermit

ประสบการณ์การณ์ในการดูแลช่วต่างชาติเกี่ยวกับการอยู่ต่อในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงาน มากกว่า 10 ปี บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ แน่นอน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Consultant VISA& Workpermit

  • 1. ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร
  • 2. เสนอราคา
แพ็กเกจ
Workpermit
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ใบอนุญาตทำงาน

VISA & Re-entry
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

- VISA 1 ปี - Re-entry ราคาที่เสนอคือ (กรณีเคสปกติ) เท่านั้น

VISA&Workpermit
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

-ใบอนุญาตทำงาน - VISA 1 ปี - Re-entry ราคาที่เสนอคือ (กรณีเคสปกติ) เท่านั้น

ฟรีแลนซ์
worrachai

มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการดำเนินการ Visaและใบอนุญาตทำงาน(Workpermit) มากกว่า 10 ปี

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน