Japanese Interperter JP-TH-EN แปลภาษาญี่ปุ่น

Janpanese-Translate-Interperter Online-Offline Service, Text Chat, Meeting, Email, Voice 815 Toeic / N1 Proficiency / 3 Language JP-TH-EN บริการรับแปลภาษาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แชทไลน์ อีเมล ประชุมวีดีโอคอล ปรึกษาแนะนำด้านภาษาเชิญเข้ามาคุยกันก่อนได้ค่ะ ล่ามฟรีแลนซ์ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย มีใบอนุญาตมัคคุเทศก์บรอนซ์เงิน - รับแปลสลากสินค้า/อีเมลล์/ข้อความไลน์ - รับงานล่ามโรงงาน/คุยธุรกิจ สามารถแปลประชุมธุรกิจ, งานอีเว้นท์ออกบู้ท, เทรนนิ่งอบรม, ลงหน้างานติดตั้งเครื่องจักร เป็นต้น ลูกค้าที่ผ่านมา: SIAM TOYOTA, NISSAN, THAI YAMAHA, ISUZU, KOSE, EXEDY เป็นต้น JLPT N1 / TOEIC 815 zoneที่รับงาน: กรุงเทพฯ โซนบางนา-ตราด, สุขุมวิท, สีลม-สาธร, นิคมอมตะนคร ชลบุรี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Japanese Interperter JP-TH-EN แปลภาษาญี่ปุ่น

  • 1. สำหรับงานแปลออนไลน์ สมามารถส่งข้อความที่ต้องการแปลมาทางแชทได้เลยค่ะ
  • 2. สำหรับ ล่ามภาษาญี่ปุ่น JP-TH interpreter 1. แจ้งประเภทของงานเช่น ประชุม, ติดตั้งเครื่องจักร, สัมภาษณ์พนักงาน เป็นต้น 2. แจ้งวันเวลาและสถานที่ เพื่อจองตารางงาน
แพ็กเกจ
แปลข้อความ Line, Email, Chat, Translate JP-TH, EN-TH
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

JP-TH, EN-TH แปลงานขึ้นกับความยากง่าย คุยราคากันได้ค่ะ เริ่มต้นที่ 250 บาทเป็นต้นไป *ราคาต้องดูจากจำนวนข้อความอีกครั้งค่ะ

แปลภาษาออนไลน์, ประชุมออนไลน์ Translate Online, Meeting, VDO Call
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลงานเริ่มต้นที่ 30 นาที *ราคาต้องดูจากระยะเวลาอีกครั้งค่ะ มาสอบถามก่อนได้นะคะ

แปลภาษา 1 วัน 1 DAY JP interpreter
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ล่ามภาษาญี่ปุ่น-ไทย ในบริเวณกรุงเทพฯ, บางนา-ตราด วันละ 7,000บาท *เวลาทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง OT ชั่วโมงละ 1,000 บาท JP-TH interpreter around BANGKOK, BANGNA-TRAD 1 day 7,000THB *Working hour 8 hours, Overtime 1,000THB/Hour

ฟรีแลนซ์
Sayuri

ประสบการณ์ล่ามฟรีแลนซ์แปลภาษา/ข้อความไลน์/อีเมลล์ 10ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Freelance interpreter(TH-JP). JPLT N1 / TOEIC815 Clients: KOSE / ISUZU / NISSAN / THAI YAMAHA / SIAM TOYOTA / EXEDY ext.

09/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
15 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน