Google Performance Max โฆษณา Google ads คิดเงินตามจริง

1. สร้างโฆษณาใน Google ad Performance Max ได้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสินค้าและบริการ 2. โฆษณาครอบคลุมทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาไปยังเว็บไซต์, โปรโมทโพสต์, โปรโมทเพจ, เพิ่มจำนวนการติดตั้งแอพ, เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม, เพิ่มจำนวนผู้เข้ามารับสิทธิ์ข้อเสนอ และเพิ่มจำนวนการรับชมวิดีโอ 3. การแสดงผลของโฆษณาจะแสดงทุก Platform ทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ , iPad, Tablets และ Smart phone ทุกระบบ 4. สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) ของการโฆษณา ได้ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง, อายุ, เพศ, ภาษา, ความสนใจ, พฤติกรรม, การศึกษา, การทำงาน รวมถึงการเลือกแสดงโฆษณาไปยังกลุ่มที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Google Performance Max โฆษณา Google ads คิดเงินตามจริง

  • 1. คุยรายละเอียดของสินค้า และ website
  • 2. กำหนดงบประมาณรายวัน
แพ็กเกจ
1 เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ดูแลตลอด 1 เดือน พร้อมปรับเปลี่ยนโฆษณา และสร้างใหม่ให้ตามต้องการ สามารถกำหนดงบประมาณในการโฆษณาได้ (ไม่รวมกับค่าบริการ) ลูกค้าจะได้รับรายงานผล และยอดค่าใช้จ่ายตามจริง

2 เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ดูแลตลอด 2 เดือน พร้อมปรับเปลี่ยนโฆษณา และสร้างใหม่ให้ตามต้องการ สามารถกำหนดงบประมาณในการโฆษณาได้ (ไม่รวมกับค่าบริการ) ลูกค้าจะได้รับรายงานผล และยอดค่าใช้จ่ายตามจริง

3 เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ดูแลตลอด 3 เดือน พร้อมปรับเปลี่ยนโฆษณา และสร้างใหม่ให้ตามต้องการ สามารถกำหนดงบประมาณในการโฆษณาได้ (ไม่รวมกับค่าบริการ) ลูกค้าจะได้รับรายงานผล และยอดค่าใช้จ่ายตามจริง

ฟรีแลนซ์
Ploypanga

ประสบการณ์ทำโฆษณา google ad, facebook ad, seo, Line ad, TikTok ad, YouTube ad

06/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 วัน
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน